REKLAMA

JCAUTO: Korekta prognozy wyników finansowych

2008-02-28 23:32
publikacja
2008-02-28 23:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2008
Data sporządzenia: 2008-02-28
Skrócona nazwa emitenta
JCAUTO
Temat
Korekta prognozy wyników finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu 1 marca 2007 roku w raporcie bieżącym nr 5/2007 Zarząd JC Auto S.A. ("Spółka") podał do publicznej wiadomości informacje dotyczące prognozy wyników finansowych na rok 2007. W swoich prognozach Zarząd zakładał osiągnięcie w 2007 roku wyniku finansowego na następującym poziomie:

1. Przychody netto ze sprzedaży - 330.000 tys. PLN,
2. Zysk z działalności operacyjnej - 25.600 tys. PLN,
3. Zysk netto - 11.300 tys. PLN.

Prognoza została opracowana przy założeniu kontynuowania samodzielnej działalności przez Spółkę. W dniu 13 lipca 2007 roku JC Auto S.A. oraz Inter Cars S.A. podpisały porozumienie w sprawie połączenia obu Spółek. Począwszy od tej daty działania Zarządu JC Auto S.A. nakierowane były m.in. na proces ujednolicenia sieci dystrybucji Spółki z siecią dystrybucji Inter Cars S.A., w wyniku czego nastąpiły rozbieżności pomiędzy opublikowaną prognozą a wynikami Spółki.

Przychody netto ze sprzedaży za rok 2007 szacowane są na poziomie 394.000 tys. PLN. Wzrost w stosunku do prognozy związany jest bezpośrednio ze sprzedażą stanów magazynowych do Inter Cars S.A., celem jak najszybszego udostępnienia asortymentu w sieci dystrybucji spółki przejmującej. Po wyłączeniu transakcji z Inter Cars S.A. przychody ze sprzedaży były niższe od prognozowanych, stąd niższy poziom wygenerowanej marży i w konsekwencji niższy od zakładanego zysk na działalności operacyjnej, który w roku 2007 wyniesie 19.300 tys. PLN, co stanowi wykonanie 75% zakładanej prognozy.

Zysk netto za rok 2007 szacowany jest na poziomie 7.900 tys. PLN, co stanowi 70% zakładanej prognozy. Spadek wyników w stosunku do wcześniej publikowanej prognozy związany jest z ujednoliceniem sieci dystrybucji Spółki z siecią sprzedaży Inter Cars S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-02-28 Wiesław Skorbiłowicz Specjalista ds. administracyjno-prawnych Wiesław Skorbiłowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki