REKLAMA

IZOLACJA: Powołanie komitetu audytu

2022-06-11 23:50
publikacja
2022-06-11 23:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-10
Skrócona nazwa emitenta
IZOLACJA
Temat
Powołanie komitetu audytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IZOLACJI-JAROCIN SA, działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) informuje, iż na
posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10 czerwca 2022 roku został powołany Komitet Audytu w składzie:
1.Lesław Śliwko - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,
2.Zofia Pietrus - Członek Komitetu Audytu, członek zależny,
3.Magdalena Mazur - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.

Spółka IZOLACJA-JAROCIN SA, informuje, iż Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria
niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub
badania sprawozdań finansowych,
b) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-11 Piotr Widawski Prezess zarządu
2022-06-11 Mirosław Gołembiewski Członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki