REKLAMA

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: wyniki finansowe

2019-12-30 19:10
publikacja
2019-12-30 19:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
POL_IFC_III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENG_IFC_III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 158 203
II. Zysk brutto ze sprzedaży 156 195
III. Zysk z działalności operacyjnej 138 114
IV. Zysk netto 154 122
V. Przepływy pieniężne netto ogółem 3 -325
VI. Aktywa razem 4963 4902
VII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 8
VIII. Kapitał własny 4952 4894
IX. Kapitał zakładowy 2102 2102
X. Liczba akcji (w szt.) 15 015 972 15 015 972
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w EUR) 0,01 0,01
XII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w EUR) 0,01 0,01
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (EUR) 0,33 0,33
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR) 0,33 0,33
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
POL_IFC III kwartał 2019.pdfPOL_IFC III kwartał 2019.pdf
ENG_IFC III kwartał 2019.pdfENG_IFC III kwartał 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-30 Damian Patrowicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki