REKLAMA

INTERCARS: Rezygnacja Członka Zarządu

2019-12-04 12:37
publikacja
2019-12-04 12:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 4 grudnia 2019 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Członka Zarządu Spółki, pana Krzysztofa Oleksowicza, w sprawie rezygnacji z dniem 1 stycznia 2020 roku ze sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki. Rezygnacja pana Krzysztofa Oleksowicza została podyktowana względami osobistymi. Jednocześnie Krzysztof Oleksowicz zadeklarował dalszą bliską współpracę z Zarządem Spółki w charakterze doradcy strategicznego.

Oświadczenie w sprawie rezygnacji zostało złożone podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki. W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że z dniem 1 stycznia 2020 roku w skład Zarządu Spółki będzie wchodzić pięć osób.

Krzysztof Oleksowicz jest współzałożycielem firmy Inter Cars. Przez wiele lat sprawował funkcje prezesa i członka zarządu Spółki. W ostatnich latach odpowiadał za strategię grupy kapitałowej Spółki. Podmiot zależny od Krzysztofa Oleksowicza, spółka OK Automotive Investments B.V., posiada 26,30 % akcji Spółki.

Krzysztof Oleksowicz ukończył studia filozoficzne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Z branżą motoryzacyjną związany jest od lat 70-tych XX w. W latach 80-tych XX w. uczestniczył w wyprawach wysokogórskich w Himalajach i Karakorum. Wiele lat był profesjonalnym kierowcą rajdowym.

Maciej Oleksowicz, syn Krzysztofa Oleksowicza, od 1 lipca 2016 roku zasiada w Zarządzie Spółki, zaś od 1 maja 2017 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja Krzysztofa Oleksowicza ze sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki stanowi element procesu sukcesji pokoleniowej w rodzinie współzałożyciela Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) - informacje poufne; oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-04 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2019-12-04 Piotr Zamora Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki