1,4140 zł
1,73% 0,0240 zł
InfoSCAN S.A. (IST)

Rejestracja przez sąd zmian Statutu oraz kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Infoscan S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 22/2019 z dnia 9 października 2019 r. w przedmiocie podjęcia przez Zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego, informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki oraz kapitału zakładowego Spółki, dokonanych na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 9 października 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.

Po dokonaniu przez sąd rejestracji zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 479.365,00 zł (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 492.365,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych), poprzez emisję 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W związku z dokonaniem powyższej zmiany Statutu Spółki, dotychczasową następującą treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy wynosi 479.365,00 zł (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 4.793.650 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym:
a. 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 1.650.000,
b. 153.650 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do numeru 153.650,
c. 260.400 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do numeru 260.400,
d. 439.600 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do numeru 439.600,
e. 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do numeru 160.000,
f. 1.870.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do numeru 1.870.000,
g. 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do numeru 260.000.”,

zastąpiono nowym, następującym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy wynosi 492.365,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 4.923.650 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym:
a. 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 1.650.000,
b. 153.650 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do numeru 153.650,
c. 260.400 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do numeru 260.400,
d. 439.600 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do numeru 439.600,
e. 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do numeru 160.000,
f. 1.870.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do numeru 1.870.000,
g. 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do numeru 260.000,
h. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 000.001 do numeru 130.000.”

W związku z powyższym nastąpiła aktualizacja wysokości kapitału docelowego Spółki z kwoty 39.000,00 zł do kwoty 26.000,00 zł.
Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.