REKLAMA

INCUVO S.A.: Informacja o sprzedaży akcji spółki zależnej – Spectral Games S.A.

2021-06-01 16:09
publikacja
2021-06-01 16:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
INCUVO S.A.
Temat
Informacja o sprzedaży akcji spółki zależnej – Spectral Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") informuje, że w dniu 28 maja 2021 r. Emitent zawarł umowy sprzedaży 415000 akcji swojej spółki zależnej – Spectral Games S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spectral Games") w wyniku której zmniejszył się procent udziału Emitenta w kapitale zakładowym i glosach Spectral Games do 36.4% w kapitale zakładowym. Na chwilę obecną Emitent posiada 3320000 akcji Spectral Games.

Cena sprzedaży akcji Spectral Games została ustalona na 352.750,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Zarząd Emitenta nie wyklucza w przyszłości dalszych transakcji na akcjach Spectral Games w wyniku których udział Emitenta w kapitale zakładowym i głosach Spectral Games ulegnie zmniejszeniu.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu umowy sprzedaży akcji Spectral Games ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż będzie ona miała istotny wpływ na przychody finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej a także, iż może mieć wpływ na strukturę grupy kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-01 Andrzej Wychowaniec Prezes Zarządu Andrzej Wychowaniec
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki