0,9140 zł
-3,79% -0,0360 zł
Impera Capital SA (IMP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2018_raport_roczny_Impera_Capital.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_sprawozdanie_bieglego_rewidenta_Impera_Capital-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody z inwestycji 619 2 343 145 552
II. Wynik z inwestycji netto (8 101) (10 526) (1 899) (2 480)
III. Zyski (straty) z inwestycji 43 (2 444) 10 (576)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8 058) (12 970) (1 888) (3 056)
V. Zysk (strata) brutto (8 058) (12 970) (1 888) (3 056)
VI. Zysk (strata) netto (8 058) (12 988) (1 888) (3 060)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (671) (1 407) (157) (332)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 258 1 645 295 388
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 840) 76 (431) 18
X. Przepływy pieniężne netto, razem (1 253) 314 (294) 74
XI. wg stanu na: 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XII. Aktywa razem 14 929 24 769 3 472 5 939
XIII. Zobowiązania i Rezerwy, razem 2 084 1 982 485 475
XIV. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 821 1 759 423 422
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) 12 845 22 787 2 987 5 463
XVII. Kapitał zakładowy 5 640 5 640 1 312 1 352
XVIII. Liczba akcji 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 1,37 2,42 0,32 0,58
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,86) (1,38) (0,20) (0,33)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2018_raport_roczny_Impera_Capital.pdf2018_raport_roczny_Impera_Capital.pdf Raport Roczny Impera Capital 2018
2018_sprawozdanie_biegłego_rewidenta_Impera_Capital-sig.pdf2018_sprawozdanie_biegłego_rewidenta_Impera_Capital-sig.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta Impera Capital 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-04 Łukasz Kręski Prezes Zarządu
2019-04-04 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2019-04-04 Adam Wojacki Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-04 Piotr Bolmiński Forum Rachunkowości Sp. z o.o.
2019-04-04 Dorota Kawka Forum Rachunkowości Sp. z o.o.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.