REKLAMA

IDEA BANK S.A.: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IDEA BANK S.A.

2020-12-15 13:46
publikacja
2020-12-15 13:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 126 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-15
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IDEA BANK S.A.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. („Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2020 r. („NWZ”).

Emitent informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na NWZ byli:
1. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 43 728 643 głosy na NWZ, co stanowiło 71,27 % liczby głosów na NWZ i 55,04 % ogólnej liczby głosów.
2. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, który posiadał 7 836 172 głosy na NWZ, co stanowiło 12,78 % liczby głosów na NWZ i 9,86 % ogólnej liczby głosów.
3. Pan dr Leszek Czarnecki, który posiadał 7 717 725 głosów na NWZ, co stanowiło 12,58 % liczby głosów na NWZ i 9,71 % ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta wynosi 78 401 981, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 79 453 181.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-15 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
2020-12-15 Marek Kempny Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki