REKLAMA

HM INWEST S.A.: wyniki finansowe

2021-05-31 16:06
publikacja
2021-05-31 16:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HM_raport_okresowy_za1_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
I. Aktywa trwałe 30 902 994 31 022 219 6 631 117 6 722 332
II. Zapasy 102 934 004 145 100 193 22 087 420 31 442 358
III. Należności krótkoterminowe 18 620 118 12 966 706 3 995 476 2 809 809
IV. Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 14 358 202 14 495 075 3 080 961 3 140 997
V. Kapitał własny 43 850 452 31 984 780 9 409 362 6 930 914
VI. Zobowiązania długoterminowe 39 628 748 42 592 937 8 503 476 9 229 639
VII. Zobowiązania krótkoterminowe 86 115 457 130 392 520 18 478 522 28 255 292
VIII. okres 01.01.2021-31.03.2021 okres 01.01.2020-31.03.2020 okres 01.01.2021-31.03.2021 okres 01.01.2020-31.03.2020
IX. Przychody netto ze sprzedaży 81 621 593 13 696 995 17 852 101 3 115 573
X. Zysk przed opodatkowaniem 13 738 555 -372 747 3 004 868 -84 787
XI. Zysk netto 11 865 540 -570 023 2 595 206 -129 660
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
HM raport okresowy za1 kwartał 2021.pdfHM raport okresowy za1 kwartał 2021.pdf HM Raport okresowy za 1 kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki