REKLAMA
Dzień innowacji w Bankier.pl

HM INWEST S.A.: Zakup udziałów w spółce celowej

2021-09-23 14:26
publikacja
2021-09-23 14:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
HM INWEST S.A.
Temat
Zakup udziałów w spółce celowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki HM INWEST S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że Spółka w dniu 22 września 2021 r., zawarła umowę w wyniku której Emitent dokonał zakupu 100 (słownie: sto) udziałów spółki REB Project 18 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiących 100,00% udziału w kapitale zakładowym oraz 100,00% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników niniejszej spółki. Cena zakupu przedmiotowych udziałów wynosi 1.849.432,91 zł. Wraz z zakupem udziałów niniejszej spółki, Emitent zobowiązał się do zapewnienia niniejszej spółce środków pozwalających na spłatę wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości, której właścicielem jest spółka REB Project 18 Sp. z o.o. Łączna wartość pożyczek do spłaty wynosi 10.150.567,19 zł. Cena zakupu udziałów została zapłacona przez Emitenta w dniu zawarcia umowy sprzedaży udziałów, zaś pożyczki zostaną spłacone przez niniejszą spółkę w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży udziałów.

Równocześnie Zarząd HM Inwest S.A. informuje, iż tego samego dnia, tj. 22 września 2021 r., odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REB Project 18 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na którym dokonano zmiany umowy spółki, w tym podjęto uchwałę o zmianie firmy na Osiedle Botaniczne Sp. z o.o. Zmiana umowy spółki będzie skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

REB Project 18 Sp. z o. o. jest właścicielem nieruchomości położonej w Warszawie, Dzielnica Białołęka, przy ulicy Ruskowy Bród. Na nieruchomości planowana jest realizacja inwestycji w postaci budowy 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 13.500 m2 oraz łącznej liczbie mieszkań ok. 230.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki