REKLAMA

GRUPA TRINITY: Żądanie uzupełnienia porządku obrad wraz z projektami uchwał

2021-06-08 12:30
publikacja
2021-06-08 12:30
Zarząd Spółki Grupa Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło, w ustawowym terminie, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 roku („Żądanie”). Żądanie skierowane zostało w trybie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza - Pana Artura Górskiego, który reprezentuje 31,94% ogólnej liczby głosów.

W treści Żądania wskazano na konieczność umieszczenia w porządku obrad następujących punktów:
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Ponadto, Żądanie zawierało projekty uchwał, które Zarząd przekazuje w załączeniu.
Zarząd zamierza uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 18 dni przed terminem Zgromadzenia.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20210608_123051_0000134371_0000132370.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki