REKLAMA
WAŻNE

GRUPA LOTOS: Podpisanie nowej umowy kredytowej na refinansowanie Projektu EFRA wraz z kredytami pomocniczymi

2021-12-28 13:46
publikacja
2021-12-28 13:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-28
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Podpisanie nowej umowy kredytowej na refinansowanie Projektu EFRA wraz z kredytami pomocniczymi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 14 czerwca 2021 o dobrowolnej przedterminowej spłacie całości zadłużenia wynikającego z finansowania Projektu EFRA przez spółkę zależną LOTOS Asfalt Sp. z o.o. („LOTOS Asfalt") informuje, że w dniu 28 grudnia 2021 roku LOTOS Asfalt zawarła:
1. umowę kredytu („Umowa Kredytu”) z:
1) Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (agent kredytu);
2) ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach;
3) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie; oraz
4) Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie,
(łącznie jako: „Kredytodawcy”), na podstawie której to Umowy Kredytu, Kredytodawcy udzielą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. kredytu do łącznej kwoty nie wyższej niż 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych), w celu refinansowania zadłużenia finansowego LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki z dnia 8 czerwca 2021 roku zawartej pomiędzy LOTOS Asfalt Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą a Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku jako pożyczkodawcą w wysokości 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych) a spłata kredytu nastąpi po 4 latach od daty pierwszego wykorzystania kredytu;
oraz

2. umowy kredytu pomocniczego („Umowy Kredytu Pomocniczego”) z:
1) Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 70.000.000 zł;
2) ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do kwoty 65.000.000 zł; oraz
3) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 65.000.000 zł,
(łącznie jako: „Kredytodawcy Kredytów Pomocniczych”), na podstawie których to Umów Kredytu Pomocniczego, Kredytodawcy Kredytów Pomocniczych udzielą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. kredytu do łącznej kwoty nie wyższej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) na ogólne cele korporacyjne LOTOS Asfalt Sp. z o.o., Kredyty Pomocnicze będą mogły być wykorzystane w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym (w okresie 1 roku od zawarcia umowy) oraz (ii) akredytyw, gwarancji oraz produktów podobnych w okresie 4 lat.

Podstawowym zabezpieczeniem udzielonych kredytów jest:
• Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (z tytułu uczestnictwa danego Kredytodawcy w kredycie terminowym i odrębne dla Kredytodawców będących stronami Umów Kredytów Pomocniczych);
• Uprawnienie Kredytodawców będących stronami Umów Kredytów Pomocniczych do potrącania należnych kwot z wierzytelnościami o wypłatę środków pieniężnych znajdujących się na operacyjnych rachunkach bankowych.
Pozostałe warunki umów kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-28 Piotr Walczak Wiceprezes Zarządu
2021-12-28 Jarosław Wróbel Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki