REKLAMA

GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki MATRX PHARMACEUTICALS S.A.

2018-06-20 09:44
publikacja
2018-06-20 09:44

Uchwała Nr 628/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki MATRX PHARMACEUTICALS S.A. oraz zawieszenia obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy

oraz § 9 ust. 7 i 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia:

1) uchylić z dniem 2 lipca 2018 r. Uchwałę Nr 367/2018 Zarządu Giełdy

z dnia 13 kwietnia 2018 r.;

2) zmienić od dnia 2 lipca 2018 r. system notowań akcjami spółki

MATRX PHARMACEUTICALS S.A., oznaczonymi kodem "PLIBZIC00013"

- na system notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego, z zastrzeżeniem postanowień § 2.

§ 2

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego

Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że obrót akcjami spółki

MATRX PHARMACEUTICALS S.A., o których mowa w § 1, pozostaje zawieszony do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu spełnienia wymogów, o których mowa w Uchwale Nr 496/2018 Zarządu Giełdy z dnia

22 maja 2018 r.

§ 3

W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki MATRX PHARMACEUTICALS S.A. na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie stwierdzi

do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez tę spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana

przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego

na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki