REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii C spółki G-ENERGY SA

2018-10-12 18:54
publikacja
2018-10-12 18:54

Uchwała Nr 1047/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki G-ENERGY S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 17 października 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.945.632 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki G-ENERGY S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 17 października 2018 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLELKPE00014";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GENRG" i oznaczeniem "GNG".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki