REKLAMA
DZIEŃ UE

GPW: wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BGE SA

2018-10-18 19:44
publikacja
2018-10-18 19:44

Uchwała Nr 1065/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BGE S.A.

§ 1

1. Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia

się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki BGE S.A. wydanego na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia

28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcje tej spółki, oznaczone kodem "PLBGE0000015" - z dniem

27 listopada 2018 r.

2. Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, do czasu wykluczenia z obrotu, o którym mowa w ust. 1, obrót akcjami spółki BGE S.A. na rynku NewConnect pozostaje zawieszony.

§ 2

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia uchylić:

1) § 2 i 3 Uchwały Nr 619/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki BGE S.A. W RESTRUKTURYZACJI oraz zawieszenia obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect;

2) § 1 Uchwały Nr 537/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BGE S.A.

W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia

o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to,

że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe

takiego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

W kontekście powyższego należy zauważyć, co następuje:

Zgodnie z informacjami przekazanymi Giełdzie przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowienie tego sądu z dnia 25 kwietnia 2018 r. o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki BGE S.A. (sygn. akt X GU 42/18/5), wydane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe,

stało się prawomocne z dniem 26 maja 2018 r.

Mając powyższe na uwadze, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wskazanego powyżej postanowienia, Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki