REKLAMA

GINO ROSSI S.A.: Zgoda na przesunięcie terminu spłaty naliczonych odsetek oraz rat kapitałowych wierzytelności nabytych przez CCC S.A.

2019-09-13 14:53
publikacja
2019-09-13 14:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-13
Skrócona nazwa emitenta
GINO ROSSI S.A.
Temat
Zgoda na przesunięcie terminu spłaty naliczonych odsetek oraz rat kapitałowych wierzytelności nabytych przez CCC S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. informuje, iż otrzymał zgodę CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („CCC”) na przesunięcie terminu spłaty naliczonych odsetek oraz rat kapitałowych Emitenta wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, a których termin zapadalności przypada na ostatni dzień miesiąca począwszy od 31 lipca do 30 listopada w łącznej kwocie ponad 3 mln złotych na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Ponadto Emitent informuje, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności, a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-13 Tomasz Kuźniarski Marcin Szyguła Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki