REKLAMA

Proponują dzierżawę ziemi pod farmę fotowoltaiczną? Uważaj na umowę

2021-02-18 06:00
publikacja
2021-02-18 06:00
Proponują dzierżawę ziemi pod farmę fotowoltaiczną? Uważaj na umowę
Proponują dzierżawę ziemi pod farmę fotowoltaiczną? Uważaj na umowę
/ Shutterstock

Na rynku przybywa ofert dzierżawy gruntów rolnych pod farmę fotowoltaiczną. Z taką inwestycją po stronie wydzierżawiającego mogą wiązać się pewne ryzyka prawne. Przed podpisaniem umowy warto zabezpieczyć swoje interesy.

Przypomnijmy, że przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy grunt do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Zabezpiecz płatności

Podstawowym obowiązkiem dzierżawcy jest zatem zapłata czynszu, którego wysokość i terminy powinny być jasno określone. Co więcej, umowa powinna też określać, która ze stron zobowiązana jest do ponoszenia kosztów:

  • podatków,
  • ubezpieczenia lub
  • innych opłat związanych z utrzymaniem gruntu.

Wydzierżawiający powinien też pamiętać, by wprowadzić do umowy postanowienia skracające - np. do 14 dni - ustawowy trzymiesięczny termin na wypowiedzenie umowy w przypadku braku płatności za dzierżawę.

Z kolei zapłatę czynszu dzierżawnego można zabezpieczyć poprzez uzyskanie od dzierżawcy np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, weksla lub oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC (składanego u notariusza), która mogą zabezpieczyć szybszą płatność, ułatwiając dochodzenie zaległej zapłaty (z reguły w ten sposób zabezpiecza się kwoty odpowiadające kilkumiesięcznej płatności na rzecz wydzierżawiającego).

Umowa dzierżawy powinna też ściśle określać moment wydania nieruchomości dzierżawcy. Najlepiej, żeby miało to miejsce, kiedy dzierżawca posiadać będzie już wszystkie zgody i decyzje pozwalające na posadowienie instalacji fotowoltaicznej. Alternatywą jest podpisanie umowy przedwstępnej, gdzie strony zobowiązują się do podpisania umowy dzierżawy po spełnieniu się określonych warunków albo też uzależnienie wejście w życie umowy dzierżawy od spełnienia się określonego warunku (np. uzyskania przez potencjalnego dzierżawcę zgód na posadowienie instalacji).

Inne ważne zapisy umowy dzierżawy pod fotowoltaikę

Od momentu wydania nieruchomości dzierżawcy, najlepiej potwierdzonego protokołem przekazania, powinien być naliczany czynsz dzierżawny. Jasne określenie momentu przeniesienie posiadania gruntu na dzierżawcę jest istotne, gdyż to od tego momentu dochodzi do faktycznej zmiany sposobu korzystania z gruntu rolnego na cele nierolnicze. Od tego momentu powstaje m.in. obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości lub pojawiają się kwestie związane z rozliczeniem otrzymanych dotacjami do gruntów rolnych. W zakresie dotacji warto dowiedzieć się, jaka jest praktyka ich rozliczania przez biuro powiatowe Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Tak długo, jak grunty są użytkowane na cele rolne, tak długo te dotacje przysługują, ale każda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia.

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zastrzec w umowie dzierżawy, że wydanie nieruchomości nie może się odbyć pomiędzy np. marcem a sierpniem albo że gdyby miało do tego dojść, to dzierżawca zobowiązany będzie do wypłaty na rzecz wydzierżawiającego odszkodowania odpowiadającego kosztom uprawy ziemi i braku zebrania płodów rolnych (jeżeli takie zostały poniesione).

Warto, żeby w umowie dzierżawy znalazły się też takie kwestie, jak:

  1. Jasny opis i załącznik graficzny (a najlepiej wytyczenie w terenie) obszaru, który ma być przedmiotem dzierżawy i na którym ma zostać postawiona instalacja, jak również, którędy zostanie poprowadzona przyłączenie do urządzeń przesyłowych (może się okazać, że wymagane jest posadowienie słupów w innych częściach nieruchomości) oraz którędy będzie odbywać się dojazd do instalacji. Najlepiej, gdy przedmiotem dzierżawy jest konkretnie określona cała działka ewidencyjna.
  2. Określenie warunków cesji praw z umowy przez dzierżawcę – jest to istotne m.in. w kontekście wypłacalności dzierżawcy. Tutaj mogę się znaleźć takie kwestie, jak zobowiązanie dzierżawcy do uzyskania zgody wydzierżawiającego na cesję lub poręczenia za nowego dzierżawcę.
  3. Uregulowanie, co stanie się z instalacją w przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy lub jej wygaśnięcia, w szczególności kto i w jakich terminach powinien ją usunąć oraz ponieść koszty związane z utylizacją.

Należy pamiętać, że umowa jest wynikiem negocjacji stron i nie ma nic złego w tym, że wydzierżawiający chce wprowadzić korzystne dla siebie postanowienia. Niezależnie, w każdym przypadku warto taką umowę skonsultować z profesjonalistą, a więc adwokatem lub radcą prawnym, który zaproponuje postanowienia umowy, w tym zabezpieczenia, dopasowane do indywidualnej sytuacji i relacji pomiędzy wydzierżawiającym i dzierżawcą.

adw. Michał Rutkowski – wspólnik Graś i Wspólnicy sp. k., adw. dr Joanna Barzykowska - wspólnik Graś i Wspólnicy sp. k.

Źródło:
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (7)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
stanislawkryki
Jestem rolnikiem z Wielkopolski, mam gospodarstwo 80ha, uprawiam zboża.
Wiemy jak wyglądają ostatnie lata, albo susza albo powódź, nic nie można zaplanować.
Wiele firm do mnie pisało, przyjeżdżało. Najbardziej denerwują mnie Ci handlowcy, którzy chcą podpisać umowę tu i teraz, na tych trzeba uważać.
Po długim czasie umowę
Jestem rolnikiem z Wielkopolski, mam gospodarstwo 80ha, uprawiam zboża.
Wiemy jak wyglądają ostatnie lata, albo susza albo powódź, nic nie można zaplanować.
Wiele firm do mnie pisało, przyjeżdżało. Najbardziej denerwują mnie Ci handlowcy, którzy chcą podpisać umowę tu i teraz, na tych trzeba uważać.
Po długim czasie umowę podpisałem na 30 ha z Ener Polska z Warszawy.
Jako jedyni przysłali mi umowę w papierze, dali czas na przeczytanie, sami polecili mi iść do prawnika z umową.
Córka jest po studiach, przeczytała, kilka uwag i podpisaliśmy.
Jestem zadowolony, wszystko mi wytłumaczyli.
Jasne są obawy, zawsze jest jakieś ryzyko co będzie gdy... można tak bez końca.
A teraz jak mamy, my rolnicy? Siejemy, pracujemy w polu przez cały rok i przychodzi gradobicie, susza i jesteśmy stratni dziesiątki tysięcy, albo wszystko się uda, zbiory są jak nigdy i co z tego, wszyscy mają takie zbiory i cena jest połowę niższe, że nie starczy na opłacenie wszystkich nakładów.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
kaminski-finance
Spora część firm zajmujących się fotowoltaiką, to nowo otwierane spółki. Część z nich, od razu próbuje sięgnąć po finansowanie z banku aby sfinalizować budowę farmy fotowoltaicznej. Tutaj niestety może się okazać, ze banki nie będą zbyt mocno zainteresowani finansowaniem takich nowych spółek. by ominąć ten problem, daje 3 tricki Spora część firm zajmujących się fotowoltaiką, to nowo otwierane spółki. Część z nich, od razu próbuje sięgnąć po finansowanie z banku aby sfinalizować budowę farmy fotowoltaicznej. Tutaj niestety może się okazać, ze banki nie będą zbyt mocno zainteresowani finansowaniem takich nowych spółek. by ominąć ten problem, daje 3 tricki jak pozyskać kredyt bankowy dla nowej spółki: https://kaminski-finance.pl/jaki-jest-minimalny-staz-spolki-do-kredytu/
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
rembielinek
Oczywiście ! Każda farma to spółeczka celowa z kapitałem 5tyś . Jak chłopaki ogarną pozwolenie, to sprzedają spółkę jako gotowca. Chłopi mogą się tylko bronić sprzedając ziemię . A tu krawaciarze wymyślają umowy przedwstępne warunkowe i zabawa trwa w kółko. To, ze interes jest pewny poznamy po tym, jak naganiacze będą kupować ziemie Oczywiście ! Każda farma to spółeczka celowa z kapitałem 5tyś . Jak chłopaki ogarną pozwolenie, to sprzedają spółkę jako gotowca. Chłopi mogą się tylko bronić sprzedając ziemię . A tu krawaciarze wymyślają umowy przedwstępne warunkowe i zabawa trwa w kółko. To, ze interes jest pewny poznamy po tym, jak naganiacze będą kupować ziemie w ciemno- bez żadnych wz-tek i pozwoleń. Tak, jak deweloperka teraz .
chojnak
Art. 777 KPC skraca tylko czas do uzyskania tytułu wykonawczego, na podstawie którego możemy skierować sprawę do egzekucji komorniczej. WAŻNE: większość podmiotów to spółki z o.o. które de facto nie mają żadnego realnego majątku. Życzę powodzenia z dochodzeniem roszczeń od takiej spółki-wydmuszki.

Powiązane: Fotowoltaika

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki