REKLAMA

FORTE: Informacja poufna – zakończenie przeglądu opcji strategicznych

2020-10-15 17:43
publikacja
2020-10-15 17:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-15
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
Informacja poufna – zakończenie przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. dotyczącego informacji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą z Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych.

W ramach przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki przeanalizował różne możliwości i scenariusze rozwoju Spółki i poprawy jej zdolności konkurencyjnych, dokonał oceny aktualnych uwarunkowań działalności i otoczenia rynkowego oraz form możliwej współpracy.

Jedną z rozważanych przez Zarząd Spółki opcji stanowiła zmiana struktury właścicielskiej Spółki. W związku z zakończeniem i rozliczeniem w dniu 13 października 2020 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 4 września 2020 r. przez dotychczasowego akcjonariusza Spółki – MaForm Holding Luxembourg S.À R.L. z siedzibą w Luksemburgu („MaForm Holding Luxembourg”) („Wezwanie”), MaForm Holding Luxembourg zwiększył swoje zaangażowanie w Spółkę i osiągnął łącznie ok. 41,01% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Spółki z dnia 22 września 2020 r. dotyczącym Wezwania, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 23/2020 z dnia 22 września 2020 r., realizacja Wezwania oraz zamiary MaForm Holding Luxembourg przede wszystkim (i) zabezpieczają długoterminową ciągłość nadzoru właścicielskiego, a tym samym zapewniają stabilizację akcjonariatu Spółki co jest w jej interesie, (ii) MaForm Holding Luxembourg traktuje zwiększenie swojego zaangażowania w Spółkę jako długoterminową inwestycję i zamierza współpracować ze Spółką w zakresie jej dalszego rozwoju i realizacji jej dotychczasowej strategii, jak również zamierza realizować nowe projekty i przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie wartości Spółki, a także, że (iii) ogłoszenie Wezwania dało dotychczasowym akcjonariuszom dogodną szansę na dokonanie jednorazowej sprzedaży dużych pakietów akcji w Spółce, co nie jest możliwe w ramach transakcji dokonywanych w systemie obrotu na GPW z uwagi na stosunkowo niskie obroty akcjami Spółki.

Wobec powyższego, w ocenie Zarządu Spółki zwiększenie zaangażowania MaForm Holding Luxembourg w Spółkę zapewnia wystarczające wsparcie dalszego rozwoju działalności Spółki, wobec czego Zarząd Spółki postanowił zakończyć prowadzony przegląd opcji strategicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-15 Mariusz Gazda Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki