REKLAMA

FON: wyniki finansowe

2023-04-28 18:31
publikacja
2023-04-28 18:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
(PL)_FON_SE_01.07.2022_-_31.03.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
(ENG)_FON_SE_01.07.2022_-_31.03.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31
I. Przychody z odsetek 329 259
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 309 240
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 432 189
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 2 749 1 246
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 0 0
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -2 726 -1 227
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 23 19
VIII. Aktywa razem * 6 509 8 889
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* 5 8
X. Kapitał zakładowy * 188 28 875


*Dla pozycji bilansowych
oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie
drugiej stan na dzień 30.06.2022 r.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
(PL) FON SE 01.07.2022 - 31.03.2023.pdf(PL) FON SE 01.07.2022 - 31.03.2023.pdf
(ENG) FON SE 01.07.2022 - 31.03.2023.pdf(ENG) FON SE 01.07.2022 - 31.03.2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-28 Damian Patrowicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki