FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.

2019-12-05 20:36
publikacja
2019-12-05 20:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20191205_2_POE_-_Tresc_zmian_Statutu_Zal_do_RB_PDF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20191205_3_POE_-_Tekst_jednolity_Statutu_Zal_do_RB_PDF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-05
Skrócona nazwa emitenta
FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polski Operator Energetyczny S.A. (dawniej: Financial Assets Management Group S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka” / „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, na podstawie danych pobranych ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców, powziął wiedzę, że w dniu 5 grudnia 2019 r. sąd rejestrowy zarejestrował zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, po wznowieniu jego obrad po drugiej przerwie, w dniu 13 listopada 2019 r., o podjęciu których Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.
Treść zmian Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Zmiany Statutu dotyczą w szczególności zmiany nazwy Spółki z „Financial Assets Management Group S.A.” na „Polski Operator Energetyczny S.A.”. Sąd zarejestrował również zmianę przedmiotu przeważającej działalności Spółki z „działalności holdingów finansowych” na „dystrybucję energii elektrycznej”.
Załączniki
Plik Opis
20191205_2_POE - Treść zmian Statutu_Zał do RB_PDF.pdf20191205_2_POE - Treść zmian Statutu_Zał do RB_PDF.pdf POE Tresc Zmian Statutu
20191205_3_POE - Tekst jednolity Statutu_Zał do RB_PDF.pdf20191205_3_POE - Tekst jednolity Statutu_Zał do RB_PDF.pdf POE Tekst jednolity Statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-05 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki