REKLAMA

FIGENE: Informacja o objęciu akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

2021-04-13 17:05
publikacja
2021-04-13 17:05
Zarząd spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że dniach 12 i 13 kwietnia 2021 r. Uprawnieni z warrantów subskrypcyjnych serii B2, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 grudnia 2019 roku wykonali swoje prawa z tych warrantów i objęli w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego 1.750.000 akcji na okaziciela serii K, tj.:
a)DEMO Jacek Sadowski z siedzibą w Jaworznie – w zamian za 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii B2 objął 1.000.000 akcji na okaziciela serii K, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję;
b)Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni Sp. k. z siedzibą w Poznaniu - w zamian za 750.000 warrantów subskrypcyjnych serii B2 objęła 750.000 akcji na okaziciela serii K, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję.
Szczegółowe warunki wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B2 określa Uchwała nr 4 NWZA z dnia 23 grudnia 2019 r., której treść została opublikowana przez Emitenta raportem bieżącym EBI nr 47/2019 w dniu 23 grudnia 2019 r.
Przyznanie akcji, o których mowa powyżej, stanie się skuteczne z chwilą ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych Uprawnionych. Będzie to skutkowało podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o 175.000 zł, tj. o kwotę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, o czym Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki