REKLAMA

FAM SA: uchwała Zarządu GPW w Warszawie w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji FAM S.A.

2018-02-16 10:07
publikacja
2018-02-16 10:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-16
Skrócona nazwa emitenta
FAM SA
Temat
uchwała Zarządu GPW w Warszawie w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji FAM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FAM S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 4/2018 z dnia 30.01.2018 r.– informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia Spółce zgody na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych Uchwałą nr 131/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje Spółki FAM, oznaczone kodem PLFAM0000012 z dniem 20 lutego 2018 roku, tym samym 19 lutego 2018 roku będzie ostatnim dniem notowań akcji FAM S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że z dniem 20 lutego 2018 roku Spółka przestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) i zaprzestanie publikowania raportów bieżących i okresowych, oraz obowiązkom podawania niezwłocznie do wiadomości publicznej informacji poufnych wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.

Podstawa prawna:
par. 34 ust. 1 pkt 5 RMF

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-16 Paweł Relidzyński Prezes Zarządu
2018-02-16 Sławomir Chrzanowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki