21,3600 zł
0,00% 0,0000 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Eurocash_1kw_2019_raport_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. JEDNOSTKOWE 2019 pln 2018 pln 2019 eur 2018 eur
II. Przychody ze sprzedaży 3 378 811 3 352 284 785 186 801 771
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 128 9 472 1 889 2 265
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (11 693) 1 642 (2 717) 393
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (10 524) 269 (2 446) 64
VI. Zysk (strata) netto (10 524) 269 (2 446) 64
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (114 486) (38 368) (26 605) (9 177)
VIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (107 374) (16 899) (24 952) (4 042)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 196 837 353 209 45 742 84 478
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (25 023) 297 942 (5 815) 71 259
XI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 158 564 139 163 286 139 158 564
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 158 564 139 163 286 139 158 564
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,08) 0,00 (0,02) 0,00
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,08) 0,00 (0,02) 0,00
XV. Stan na dzień 2019-03-31 31.12.2018 2019-03-31 31.12.2018
XVI. Aktywa 6 399 524 5 354 939 1 487 812 1 245 335
XVII. Zobowiązania długoterminowe 789 351 74 393 183 514 17 301
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 566 951 4 229 680 1 061 761 983 646
XIX. Kapitał własny 1 043 223 1 050 867 242 537 244 388
XX. Kapitał podstawowy 139 163 139 163 32 354 32 364
XXI. Liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
XXII. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 7,50 7,55 1,74 1,76
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 7,34 7,40 1,71 1,72
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) - 101 589,20 - 23 625,40
XXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - 0,73 - 0,17
XXVII. SKONSOLIDOWANE 2019 pln 2018 pln 2019 eur 2018 eur
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 5 482 937 4 987 110 1 286 380 1 171 343
XXIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (9 694) (7 098) (2 274) (1 667)
XXX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (37 457) (17 285) (8 788) (4 060)
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (40 164) (18 528) (9 423) (4 352)
XXXII. Zysk (strata) netto (40 164) (18 528) (9 423) (4 352)
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (133 922) (54 995) (31 420) (12 917)
XXXIV. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (123 440) (39 754) (28 961) (9 337)
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 224 694 389 861 52 717 91 568
XXXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (32 668) 295 112 (7 664) 69 314
XXXVII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 158 564 139 163 286 139 158 564
XXXVIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 158 564 139 163 286 139 158 564
XXXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,28) (0,11) (0,07) (0,03)
XL. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,28) (0,11) (0,07) (0,03)
XLI. Stan na dzień 2019-03-31 31.12.2018 2019-03-31 31.12.2018
XLII. Aktywa 8 176 961 6 010 906 1 901 619 1 441 153
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 1 620 447 79 518 376 848 19 065
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 548 312 4 894 980 1 290 305 1 173 603
XLV. Kapitał własny 1 008 201 1 036 409 234 465 248 486
XLVI. Kapitał podstawowy 139 163 139 163 32 364 33 365
XLVII. Liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
XLVIII. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 6,81 7,01 1,58 1,68
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 6,67 6,86 1,55 1,65
LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) - 111 277,15 - 26 679,41
LII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - 0,80 - 0,19
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Eurocash_1kw_2019_raport_PL.pdfEurocash_1kw_2019_raport_PL.pdf Eurocash - raport za 1 kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-09 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2019-05-09 Katarzyna Kopaczewska Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.