ES-SYSTEM S.A.: Szacunki wybranych danych finansowych za I kwartał 2019 roku

2019-04-24 15:48
publikacja
2019-04-24 15:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-24
Skrócona nazwa emitenta
ES-SYSTEM S.A.
Temat
Szacunki wybranych danych finansowych za I kwartał 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ES-SYSTEM S.A. przekazuje do wiadomości publicznej wstępne skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2019 roku:
- przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 51,8 mln zł, tj. 24% wzrostu r/r
- zysk operacyjny EBIT w wysokości ok. 2,8 mln zł, tj. 1395% wzrostu r/r
- zysk operacyjny skorygowany o amortyzację EBITDA w wysokości ok. 5,5 mln zł, tj. 111% wzrostu r/r
- zysk netto w wysokości ok. 2,6 mln zł, tj. 634% wzrostu r/r
Za zmiany na poziomie skonsolidowanego zysku operacyjnego odpowiadają w głównej mierze: wzrost przychodów ze sprzedaży i związany z tym wzrost wolumenu marży. Na zmianę EBITDA dodatkowo wpłynęło także zastosowanie, z dniem 01.01.2019 roku, nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 „Leasing”, wskutek czego koszty najmu prezentowane są jako amortyzacja i odsetki z tytułu leasingu.

Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy, zostały przygotowane według najlepszej wiedzy Zarządu ES-SYSTEM S.A. na dzień ich sporządzenia i będą na bieżąco monitorowane do czasu publikacji raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM za I kwartał 2019 roku, która będzie miała miejsce dnia
23 maja 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-24 Waldemar Pilch Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki