REKLAMA

ENAP: Zmiana umowy

2022-11-03 13:41
publikacja
2022-11-03 13:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-03
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zmiana umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, informuje, iż w dniu 3.11.2022 roku Spółka zawarła aneks - porozumienie nr 3 do umowy z TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Wałbrzychu o wykonanie zadania „Wałbrzych, stacja 110/20/10 kV R-Biały Kamień, zadanie nr 100263 w trybie „pod klucz” (zaprojektuj i wybuduj)”, zmieniający termin zakończenia realizacji umowy na dzień 31.10.2022 r. oraz modyfikujący przedmiot i wynagrodzenie umowne przez:

- dodanie robót dodatkowych o wartości 18 324,25 zł netto (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery, 25/100 złotych) oraz

- odliczenie robót zaniechanych o wartości 87 464,90 zł netto (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące, 90/100 złotych).

Aktualna, ostateczna wartość wynagrodzenia umownego wynosi 11 736 914,51 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czternaście 51/100) netto.

O zawarciu ww. umowy oraz zmianie jej warunków Spółka informowała odpowiednio raportami bieżącymi RB nr 22/2015 z dnia 18.12.2015 r., RB nr 2/2019 z dnia 11.01.2019 r., RB 12/2020 z dnia 22.05.2020 r. oraz RB nr 30/2021 z dnia 27.09.2021 r. i RB 10/2022 z dnia 12.04.2022 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-03 TOMASZ MICHALIK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki