REKLAMA

ECHO: wyniki finansowe

2021-03-30 19:17
publikacja
2021-03-30 19:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
29-03-2021-17-17-echoinvestment-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
29-03-2021-17-17-echoinvestment-2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ECHO_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ECHO_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_annual_report_of_the_Echo_Investment_Group_for_2020_translation.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Management_report_of_Echo_Investment_S.A._and_its_Group_for_2020_translation.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Echo_Investment_SA_i_jej_Grupy_za_2020rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Echo_Investment_SA_i_jej_Grupy_za_2020rok.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 1 212 854,00 880 133,00 271 077,00 204 596,00
II. Zysk operacyjny 338 167,00 450 153,00 75 582,00 104 643,00
III. Zysk (strata) brutto 176 612,00 398 188,00 39 473,00 92 563,00
IV. Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 122 093,00 299 532,00 27 288,00 69 629,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -70 736,00 -82 396,00 -15 810,00 -19 154,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -752 895,00 -132 358,00 -168 275,00 -30 768,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 658 433,00 267 517,00 147 162,00 62 187,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -165 198,00 52 763,00 -36 922,00 12 265,00
IX. Aktywa razem 5 630 796,00 4 810 429,00 1 220 160,00 1 129 606,00
X. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 684 685,00 1 562 365,00 365 061,00 366 882,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 939 376,00 1 970 451,00 420 251,00 462 710,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 006 861,00 1 277 735,00 434 875,00 300 043,00
XIII. Liczba akcji 412 690 582,00 412 690 582,00 412 690 582,00 412 690 582,00
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,30 0,73 0,07 0,17
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,08 3,62 0,88 0,85
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
29-03-2021-17-17-echoinvestment-2020-12-31.zip29-03-2021-17-17-echoinvestment-2020-12-31.zip
29-03-2021-17-17-echoinvestment-2020-12-31.zip.xades29-03-2021-17-17-echoinvestment-2020-12-31.zip.xades
ECHO_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtmlECHO_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml
ECHO_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xadesECHO_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades
Consolidated_annual_report_of_the_Echo_Investment_Group_for_2020_translation.xhtmlConsolidated_annual_report_of_the_Echo_Investment_Group_for_2020_translation.xhtml
Management_report_of_Echo_Investment_S.A._and_its_Group_for_2020_translation.xhtmlManagement_report_of_Echo_Investment_S.A._and_its_Group_for_2020_translation.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Echo_Investment_SA_i_jej_Grupy_za_2020rok.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Echo_Investment_SA_i_jej_Grupy_za_2020rok.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Echo_Investment_SA_i_jej_Grupy_za_2020rok.xhtml.xadesSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Echo_Investment_SA_i_jej_Grupy_za_2020rok.xhtml.xades
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki