REKLAMA

Dekpol miał 15,9 mln zł zysku netto w II kwartale, powyżej oczekiwań

2023-09-23 08:02
publikacja
2023-09-23 08:02

Dekpol, prowadzący działalność w obszarach generalnego wykonawstwa, deweloperskim oraz produkcji łyżek i osprzętu budowlanego, miał w drugim kwartale 2023 roku - według wyliczeń PAP Biznes - 15,9 mln zł zysku netto. Analitycy zakładali zysk netto w przedziale 10-11 mln zł.

Dekpol miał 15,9 mln zł zysku netto w II kwartale, powyżej oczekiwań
Dekpol miał 15,9 mln zł zysku netto w II kwartale, powyżej oczekiwań
/ Dekpol S.A.

Przychody Dekpolu wyniosły w drugim kwartale 299,2 mln zł wobec spodziewanych przez rynek 362,9 mln zł, a EBITDA sięgnęła 32,5 mln zł, o 10 mln zł więcej niż oczekiwali analitycy.

Zarząd Dekpolu w komentarzu do wyników wskazuje, że sytuacja rynkowa pozostaje wymagająca – w szczególności przekłada się to na Dekpol Steel, w którym są wyższe niż przed rokiem koszty działalności.

"Ale widzimy, że stopniowo z kwartału na kwartał zamówienia wracają, a spółka ma na siebie plan i konsekwentnie go realizuje. Na przełomie roku przy bardzo chwiejnej sytuacji na rynku materiałów bardzo ostrożnie i selektywnie podchodziliśmy do nowych projektów dla Dekpol Budownictwo. Teraz ma to odzwierciedlenie w niższych w ujęciu rok do roku przychodach, ale też w utrzymaniu satysfakcjonującego poziomu marż"- powiedział prezes Dekpolu Mariusz Tuchlin.

"Po pierwszym półroczu 2023 poziom pipeline w tym największym segmencie jest rekordowy a zespół Dekpol Budownictwo ma ambitne plany na cały 2023 rok, chociaż należy oczywiście brać poprawkę na to, że sytuacja makroekonomiczna wpływa na nastroje przedsiębiorstw i ich skłonność do realizacji nowych inwestycji" - dodał.

W pierwszym półroczu przychody grupy Dekpol wyniosły 569,6 mln zł i były niższe w ujęciu rok do roku o 10 proc. Grupa osiągnęła EBITDA w wysokości 47,2 mln zł (-6 proc. r/r). I półrocze grupa zakończyła zyskiem netto w wysokości 26,3 mln zł – na porównywalnym poziomie r/r.

Na koniec czerwca 2023 roku stan środków pieniężnych w Grupie wynosił 227,2 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA LTM był na poziomie 0,91.

Segment generalnego wykonawstwa (Dekpol Budownictwo) jest największym segmentem działalności Grupy Dekpol, z udziałem w przychodach na poziomie sięgającym 65 proc. w pierwszym półroczu 2023 roku. Przychody segmentu wyniosły 370 mln zł i były niższe o 19 proc. w ujęciu rok do roku, a zysk operacyjny wyniósł 25,4 mln zł wobec 30 mln zł przed rokiem (-15 proc.).

Dekpol podał, że spadek przychodów wiąże się z harmonogramem prac przy poszczególnych projektach.

Na koniec czerwca 2023 roku spółka miała w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 1.507 mln zł netto. Do realizacji pozostawały projekty o łącznej wartości ok. 885 mln zł netto – blisko dwukrotnie więcej niż na koniec 2022 roku.

Dodatkowo w ramach segmentu generalnego wykonawstwa realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości 413 mln zł, a do realizacji po drugim kwartale pozostawały

projekty o wartości ok. 113 mln zł.

Większość kontraktów Dekpol Budownictwo realizowanych jest na zlecenie inwestorów prywatnych i ma średnią wartość blisko 70 mln zł.

Dominujący udział w portfelu zleceń mają projekty przemysłowo-logistyczne – na koniec czerwca 2023 roku ich udział w całym portfelu zleceń wyniósł ok. 78 proc.

W pierwszym półroczu 2023 roku przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 102,7 mln zł (18 proc.

udziału w przychodach grupy), a wynik operacyjny wyniósł 20,9 mln zł (wobec odpowiednio 59,6 mln zł i 8,8 mln zł w 1H 2022).

W wyniku półrocza grupa Dekpol rozpoznała w przychodach 181 lokali oraz częściowy przychód (realizowany zgodnie z postępem prac na budowie) z realizacji inwestycji z podmiotem instytucjonalnym we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej. Przed rokiem w przychodach segmentu deweloperskiego rozpoznane zostały 103 lokale.

Kontraktacja w 1H 2023 (w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych) wyniosła 198 lokali w porównaniu do 197 lokali rok temu.

Według stanu na koniec czerwca 2023 roku w ofercie sprzedażowej Dekpol Deweloper dostępnych było 609 lokali.

Spółka pozytywnie ocenia sytuację rynkową oraz perspektywy i podtrzymuje cel osiągnięcia w 2023 roku 308 mln zł przychodów.

Segment produkcji osprzętu do maszyn budowalnych (Dekpol Steel) odpowiadał w pierwszym półroczu za ponad 14 proc. przychodów grupy. Przychody Dekpol Steel sięgnęły 76,7 mln zł (-22 proc.), a zysk operacyjny wyniósł 3,5 mln zł (wobec 10,9 mln zł przed rokiem). 

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki