REKLAMA

DSTREAM: Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

2022-09-29 10:41
publikacja
2022-09-29 10:41
Zarząd DOWNSTREAM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 28 września 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmiany §19 ust. 1 oraz skreślenia §28 Statutu Spółki, które to zmiany zostały uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 21/06/2022 w dniu 27 czerwca 2022 r.

- dotychczasowa treść §19 ust. 1 Statutu Spółki:
„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, we Wrocławiu lub w Poznaniu.”

- obecna treść §19 ust. 1 Statutu Spółki:
„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, w Warszawie, we Wrocławiu lub w Poznaniu.”

- skreślono §28 Statutu Spółki o treści:
„Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.”

W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20220929_104100_0000143339_0000145245.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki