REKLAMA

DRAW DISTANCE SA: Uchwalenie Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2021-2023

2021-12-16 18:59
publikacja
2021-12-16 18:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Regulamin_programu_motywacyjnego_na_lata_2021-2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-16
Skrócona nazwa emitenta
DRAW DISTANCE SA
Temat
Uchwalenie Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2021-2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza przyjęła tekst Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki Draw Distance S.A. na lata 2021-2023 zgodnie z upoważnieniem udzielonym jej w § 2 ust. 7 uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych („Uchwała”).
Program motywacyjny skierowany jest do członków Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.
Program motywacyjny będzie realizowany poprzez emisję i przydział osobom uprawnionym warrantów subskrypcyjnych serii D01 uprawniających do objęcia w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Warranty subskrypcyjne oferowane będą w maksymalnie trzech transzach, każda pod warunkiem realizacji określonych wyników finansowych zgodnie z założeniami Uchwały.
Ww. regulamin stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Regulamin programu motywacyjnego na lata 2021-2023.pdfRegulamin programu motywacyjnego na lata 2021-2023.pdf Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-16 Michał Mielcarek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki