REKLAMA

DOWNSTREAM S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z podmiotem z branży spożywczej

2022-03-22 00:00
publikacja
2022-03-22 00:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-03-22
Skrócona nazwa emitenta
DOWNSTREAM S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego z podmiotem z branży spożywczej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DOWNSTREAM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 marca 2022 r. podpisał ze spółką prawa handlowego z siedzibą w Polsce (dalej: „Inwestor") list intencyjny, rozpoczynający proces negocjacji w sprawie połączenia spółek przez przejęcie, zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie majątku Inwestora na Spółkę, w zamian za wydanie dotychczasowym wspólnikom Inwestora akcji Spółki.

Strony postanowiły o wyłączeniu jawności danych Inwestora z uwagi na początkowy charakter trwających negocjacji. Inwestor działa w branży spożywczej i osiągnął przychody ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy w kwocie przekraczającej 100 milionów złotych, a średnioroczna dynamika sprzedaży r/r za ostatnie dwa lata obrotowe wyniosła ok. 100%.

Strony ustaliły, iż w terminie do dnia 31 maja 2022 r. zawarte zostanie między nimi Porozumienie w sprawie podstawowych warunków transakcji (Term Sheet). Ponadto Strony mają zamiar negocjować na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia połączenia do chwili przygotowania wycen swoich przedsiębiorstw, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-22 Michał Damek Prezes Zarządu Michał Damek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki