REKLAMA

Caspar AM chce mieć 5 proc. w funduszach mieszanych, TFI otworzy subfundusz obligacji (wywiad)

2022-05-26 11:44
publikacja
2022-05-26 11:44
Caspar AM chce mieć 5 proc. w funduszach mieszanych, TFI otworzy subfundusz obligacji (wywiad)
Caspar AM chce mieć 5 proc. w funduszach mieszanych, TFI otworzy subfundusz obligacji (wywiad)
/ Bankier.pl

Grupa Caspar chce zwiększyć udział w rynku funduszy mieszanych do 5 proc. - poinformował w rozmowie z PAP Biznes prezes Caspar Asset Management Leszek Kasperski. Zapowiada on, że Caspar TFI otworzy nowy subfundusz obligacji, a grupa pracuje też nad dodatkowymi funduszami zamkniętymi.

Grupę Caspar tworzą trzy spółki: Caspar Asset Management, która specjalizuje się w zarządzaniu aktywami zamożnych klientów (jako spółka holdingowa notowana na NewConnect), Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz spółka dystrybucyjna F-Trust, jako niezależny dystrybutor, która dzięki współpracy z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami dystrybuuje oprócz produktów Caspara inne fundusze inwestycyjne.

Caspar TFI szacuje, że jego udział w rynku funduszy inwestycyjnych akcyjnych oraz mieszanych zwiększył się do 3,8 proc. na koniec marca 2022 roku z 3,3 proc. na koniec marca 2021 roku.

"Chcemy cały czas rosnąć. Następny poziom, który chcielibyśmy osiągnąć, to 5 proc. udziału w rynku funduszy mieszanych. Najbardziej optymistyczny scenariusz jest taki, że nasz udział będzie rósł szybciej niż całego rynku, ale można też lepiej bronić się na rynku spadającym. Historia pokazuje, że dobrze bronimy się na spadającym rynku, również ze względu na spółkę F-Trust i relacje, które ma z klientami. Naszą ambicją jest rosnąć szybciej niż reszta rynku produktów związanych z akcjami" - powiedział PAP Biznes prezes Caspar Asset Management Leszek Kasperski.

Łącznie aktywa grupy Caspar na koniec kwietnia 2022 roku sięgnęły 2,7 mld zł, z czego 2,1 mld zł jest pod zarządzaniem, a reszta to aktywa klientów F-Trust, które są zainwestowane w fundusze spoza grupy Caspar.

Kasperski nie ma wątpliwości, że pierwszy kwartał 2022 roku był trudny dla funduszy inwestycyjnych. Łączne aktywa spadły o ponad 19 mld zł, głównie w tych funduszach, które inwestują w dług.

"Jesteśmy mocno wystawieni na segment funduszy akcyjnych. Nasza część dłużna w asset management stanowi 16 proc. aktywów, w TFI około 15 proc., a w F-Trust około 30 proc. Mając taką alokację problem, które miały fundusze dłużne, dotyczył nas w dużo mniejszej skali. Nasze podejście inwestycyjne było takie, że przeważaliśmy papiery krótkoterminowe, które relatywnie zachowywały się lepiej niż długoterminowe" - powiedział.

"Od początku roku widzimy napływy do funduszy akcyjnych, a także rośnie nam liczba klientów. Aktywa pod zarządzaniem w naszych funduszach inwestycyjnych oraz portfelach w ramach usług asset management wzrosły w 1 kw. 2022 roku o 10,6 proc. rdr. Wyniki zarządzania bardzo nam pomagają w przyciąganiu klientów" - dodał.

Kasperski spodziewał się, że w środowisku niskich stóp procentowych środki popłyną do funduszy, ale one w dużej mierze popłynęły na rynek nieruchomości.

"Wcale nie jestem pewien, że atrakcyjność funduszy jest dla potencjalnych klientów jasna i przejrzysta. Banki polepszają ofertę dla klientów detalicznych, zwiększając oprocentowanie depozytów. Z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne związana jest zmienność, której duża część klientów nie akceptuje" - powiedział.

Caspar Asset Management na początku kwietnia tego roku, złożył wniosek o zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego w związku z przejściem na rynek regulowany GPW. Spółka od 2011 roku notowana jest na rynku NewConnect. Data debiutu zależy z jednej strony od tempa procesowania prospektu, a z drugiej od tego, jakie będą nastroje wśród inwestorów.

Caspar TFI proceduje wniosek w KNF o nowy subfundusz obligacji.

"Uważamy, że przy obecnym WIBOR i oprocentowaniu obligacji to dobry moment, żeby zacząć inwestować na tym rynku. W asset management strategię dłużną już otworzyliśmy i mamy pierwszych klientów" - powiedział.

"W poczekalni są kolejne dedykowane fundusze zamknięte. Potrzeba czasu, żeby z klientem zbudować zaufanie, ale to bardzo dobre narzędzie dywersyfikacji ryzyka dla majątku klientów. Fundusz musi mieć zagwarantowane aktywa rzędu 30-40 mln zł, wtedy możemy rozmawiać z klientem na temat otwarcia takiego funduszu. Obecnie mamy 6 funduszy i chcielibyśmy otwierać rocznie przynajmniej jeden fundusz zamknięty" - dodał.

Leszek Kasperski wskazuje, że F-Trust ma platformę internetową do dystrybucji funduszy, jest twórcą Platformy Funduszy Inwestycyjnych, w którą stale inwestuje w rozwiązania i narzędzia informatyczne. Spółka ta posiada również dużą sieć sprzedaży - indywidualnych doradców, którzy pozyskują i obsługują klientów w zakresie produktów Caspar. Z punktu widzenia całej grupy, F-Trust jest kołem zamachowym wzrostu.

Zarząd Caspar Asset Management pod koniec marca 2022 roku przyjął politykę dywidendową. Zamierza rekomendować WZA wypłaty w wysokości co najmniej 80 proc. zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym. Z zysku za 2020 r. spółka wypłaciła 9,85 zł brutto dywidendy na akcję.

"Myśląc o dywidendzie patrzymy na bieżącą sytuację spółki i jej potrzeby. Jeśli będzie dekoniunktura, będziemy bardziej ostrożnie podchodzić do wypłaty dywidendy. Jesteśmy spółką mocno przekapitalizowaną, jeśli chodzi o wymogi dla domów maklerskich, więc mamy swobodę w wypłacie dywidendy" - powiedział Leszek Kasperski.

"Stawiamy na wzrost przychodów i aktywów. Zysk traktujemy jako wypadkową naszej działalności. Mieliśmy bardzo dobry 2020 rok, kiedy uzyskaliśmy wysokie przychody z tytułu success fee. W ubiegłym roku zysk brutto wyniósł około 10 mln zł. W ubiegłym roku jedynie w pierwszym kwartale pobraliśmy success fee w wysokości około 300 tys. zł, a więc w zasadzie, wynagrodzenie z tego tytułu nie miało większego znaczenia dla całości wyniku i raczej w praktyce planowania także zakładamy dochodowość biznesu bez success fee." - dodał.

Prezes Caspar AM nie prowadzi żadnych rozmów w sprawie przejęć TFI.

"Dobrze wychodzi nam wzrost organiczny i na to stawiamy. Obecnie jest on dla nas najbardziej opłacalny" - powiedział.

Zdaniem Kasperskiego, wraz ze zmianą zasad w pobieraniu opłaty zmiennej, pewnie niektórym TFI trudniej będzie być tak dochodowym jak wcześniej. Tym bardziej, że większość stałej opłaty za zarządzanie pozostaje u dystrybutorów.

"Pracujemy nad dystrybucją zewnętrzną, ale ona może być robiona właściwie wyłącznie dla naszego funduszu otwartego. Nasze FIO przeszło do innego agenta transferowego, uporządkowaliśmy ofertę i obecnie podpisujemy nowe umowy dystrybucyjne z domami maklerskimi i niezależnymi dystrybutorami" - powiedział.

Leszek Kasperski wskazuje, że do tej pory środowisko niskich stóp procentowych pomagało, ponieważ klienci szukali sposobów, żeby inwestować swoje środki. Wyższe stopy proc. nie są dobre dla oszczędzających, bo ciężko jest zarobić tyle, żeby pobić inflację. W jego opinii sposobem na to jest posiadanie części majątku w akcjach spółek, które generują zyski, a części w instrumentach dłużnych.

"Do trzeciego kwartału 2021 roku w naszych portfelach w ramach usługi asset management przeważały spółki technologiczne i biotechnologiczne. W tej chwili przeważają spółki z sektora energii, nie tylko te zajmujące się wydobyciem i produkcją, ale także spółki świadczące usługi dla firm energetycznych. Ten zwrot nastąpił od listopada ubiegłego roku i został przyspieszony po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, to też stoi za naszymi obecnymi wynikami" - powiedział.

"Rynek akcji jest obecnie bardzo zmienny. Nie jestem w stanie powiedzieć, jaki będzie stan rynku akcji czy obligacji za pół roku, jest wiele różnych scenariuszy. Wydaje mi się, patrząc z perspektywy klienta widać, że jest wysoka inflacja, a kto chce przed nią uciec, ten musi ryzykować i inwestować chociaż część majątku w akcje" - dodał.

W opinii Kasperskiego jest wiele ryzyk - płyt tektonicznych, które na siebie nachodzą, dużych zmian, które się dzieją w otoczeniu rynku i mają na niego duży wpływ. Z jednej strony wojna na Ukrainie - nie wiemy, jaki będzie jej scenariusz. Druga płyta tektoniczna to inflacja, która w części wynika z wojny i drożejących surowców, ale dochodzą też kwestie logistyczne, luźna polityka banków centralnych na świecie w momencie, gdy mieliśmy problem z SARS-CoV-2.

Kolejna płyta tektoniczna związana jest z transformacją energetyczną, tym co się dzieje w Europie i postawienie na źródła energii, które są źródłami niskowydajnymi, wśród nich farmy fotowoltaiczne czy energia wiatrowa. Niestety te źródła energii są niskoefektywne i trudno przewidywalne, bo zależne od warunków pogodowych.

"Jeśli na to nałożymy problemy z dostawami ropy i gazu oraz odejściem Niemiec od energetyki jądrowej, to naszym zdaniem to się nie bilansuje. Jeśli Europa nie zmieni kursu, to idzie na zderzenie ze ścianą. Spółki europejskie przyznają, że duża część ich konkurencyjności wynikała z taniej energii, a w tej chwili to się zmienia" - powiedział Kasperski.

Kolejny temat to Chiny i ich walka w specyficzny dla siebie sposób z wirusem SARS-CoV-2. Państwo Środka zamyka całe miasta, biznes nie może pracować, niektóre banki nie wypłacają środków z lokat klientom. Poza tym mimo ustania pandemii nadal nie wiadomo, czy w najbliższej przyszłości świat nie odczuje konsekwencji.

Caspar AM zarządza aktywami swoich klientów inwestując je na rynku kapitałowym w szczególności w akcje oraz papiery dłużne, ale posiada także trzy inne działalności maklerskie: oferowanie instrumentów finansowych, przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz doradztwo inwestycyjne. W ramach działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych klientów indywidualnych aktywa wynoszą na koniec kwietnia 723 mln zł brutto.

Caspar TFI zarządza funduszem otwartym Caspar Parasolowy z aktywami 195,5 mln zł (na koniec kwietnia 2022 roku), w ramach którego są trzy subfundusze: akcji europejskich, akcji globalnych oraz stabilnego wzrostu. Najwięcej aktywów mamy w subfunduszu stabilnego wzrostu, który wg Analiz Online ma najlepsze wyniki w swojej kategorii w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Grupa zarządza też zamkniętymi funduszami dedykowanymi, w których jest 1,17 mld zł aktywów. To jest obecnie zdecydowanie najważniejsza część biznesu Caspar TFI, jeśli chodzi o przychody i dochodowość.

Przychody z działalności podstawowej Caspar AM w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły prawie 5,7 mln zł i były o 2,18 proc. niższe rdr. Zysk brutto wyniósł 2,161 mln zł i był wyższy o 5 proc. od zysku w I kwartale 2021 roku.

Głównymi akcjonariuszami Caspar Asset Management są Piotr Przedwojski (28,83 proc.), Leszek Kasperski (28,68 proc.) oraz Błażej Bogdziewicz (27,76 proc).

Piotr Rożek (PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki