REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie listu intencyjnego o partnerstwie strategicznym z Votum S.A. oraz Votum Energy S.A.

2021-09-24 08:26
publikacja
2021-09-24 08:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 91 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-24
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie listu intencyjnego o partnerstwie strategicznym z Votum S.A. oraz Votum Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż 24 września 2021 r. wraz z Columbus Elite S.A. (spółka z Grupy Kapitałowej Columbus), zawarł z Votum S.A. oraz Votum Energy S.A. (w którym akcjonariuszem większościowych jest Votum S.A.) list intencyjny, w którym Strony zadeklarowały rozpoczęcie rozmów zmierzających do zawarcia partnerstwa strategicznego w branży odnawialnych źródeł energii (dalej: List Intencyjny).
W Liście Intencyjnym, strony wskazały, że ich zamiarem jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia opartego na zasadach synergii i wykorzystania potencjału doświadczenia biznesowego każdej ze stron (tj. doświadczenia rynkowego, wiedzy i zaplecza technologicznego Columbus i Columbus Elite S.A. oraz profesjonalnej sieci dystrybucyjnej oraz posiadanych know-how i doświadczenia w zakresie sprzedaży usług na rzecz konsumentów Votum S.A. oraz Votum Energy S.A.) w obszarze oferowania i realizacji usług na rzecz konsumentów (dalej: Wspólne Przedsięwzięcie).
Warunki i forma ewentualnej współpracy zostanie uregulowana we wzajemnych umowach stron Listu Intencyjnego zawartych po przeprowadzeniu negocjacji, które powinny zakończyć się do 8 października 2021 r. W okresie prowadzenia negocjacji Columbus oraz Columbus Elite S.A. posiadają wyłączność na rozmowy z Votum S.A. oraz Votum Energy S.A. w zakresie objętym postanowieniami Listu Intencyjnego.
Zarząd Columbus wskazuje, iż List Intencyjny jest pierwszym krokiem do nawiązania współpracy oraz stanowi wyraz woli stron w zakresie podjęcia i prowadzenia negocjacji i działań dotyczących realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia, jednakże nie tworzy żadnych wiążących zobowiązań dla którejkolwiek z jego stron.
Informacje o zakończeniu negocjacji oraz ustaleniu warunków ewentualnej współpracy spisanych w umowach o współpracy, Columbus przekaże do publicznej wiadomości za pośrednictwem stosownych komunikatów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-24 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2021-09-24 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Znajdź dla siebie najlepsze konto premium!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki