REKLAMA

CEDC: Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation informuje o wejściu w życie Planu Reorganizacji

2013-06-05 23:18
publikacja
2013-06-05 23:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport51a_2013.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-05
Skrócona nazwa emitenta
CEDC
Temat
Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation informuje o wejściu w życie Planu Reorganizacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) ("Ustawa o Ofercie") oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2013, Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 5 czerwca 2013 r. wszedł w życie plan reorganizacji finansowej CEDC (ang. Prepackaged Plan of Reorganization) ("Plan"), zatwierdzony przez Sąd Upadłościowy Dystryktu Delaware (ang. U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware) ("Sąd Upadłościowy") w dniu 13 maja 2013 r.
Z chwilą wejścia w życie Planu wszystkie istniejące akcje CEDC, które zostały wcześniej zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zostały anulowane. W konsekwencji z dniem 5 czerwca 2013 r. CEDC przestała być spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie.
W związku z art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie, Spółka przekazuje pełne polskie tłumaczenie komunikatu prasowego w sprawie wejścia w życie Planu Reorganizacji.

Załączniki:
1. Polskie tłumaczenie komunikatu prasowego z dnia 5 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie.
Załączniki
Plik Opis
Raport51a_2013.pdfRaport51a_2013.pdf Polskie tłumaczenie komunikatu prasowego z dnia 5 czerwca 2013 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-05 Ryan Lee Dyrektor Finansowy Ryan Lee
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~Klawisz
Kupujcie szczoteczki pasiaki itd... mały sprawe załatwi ...
~Matoł
Takiej miejscowości w Polsce nie ma i GPW nie należy pod takie prawo bo czytałem i o anulacji nic tam nie wyczytałem a więc gdzie moje pieniądze ....... ( WAŁ ???? jeśli ktoś się wybiera do obcego państwa to musi się stosowac także do prawa )

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki