15,0000 zł
3,09% 0,4500 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_CDRL_SA_za_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_CDRL_SA_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_CDRL_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CDRL_BSF2019_MSSF_SzB_PL_emitent_FINAL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN_-_raport_roczny-2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 245740 231583 57125 54274
II. Zysk z działalności operacyjnej 17877 24093 4156 5646
III. Zysk brutto 17211 27215 4001 6378
IV. Zysk netto 15012 22652 3490 5309
V. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 15012 22652 3490 5309
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3254 21917 757 5137
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3102 -33629 -721 -7881
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1721 -329 -400 -77
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1571 -11024 -365 -2584
X. Aktywa razem 211148 186209 49583 43305
XI. Zobowiązania długoterminowe 36231 26510 8508 6165
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 77370 73404 18168 17071
XIII. Kapitał własny ogółem 97547 86296 22906 20069
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominujacej 97547 86296 22906 20069
XV. Kapitał podstawowy 3027 3027 711 704
XVI. Liczba akcji (szt.) 6054544 6054544
XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) 0 0 0 0
XVIII. Zysk na akcję (PLN/EUR) 2,48 3,74 0,58 0,88
XIX. Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) 2,48 3,74 0,58 0,88
XX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR) 16,11 14,25 3,78 3,31
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR) 16,11 14,25 3,78 3,31


Wybrane dane finansowe dotyczące
sprawozdania z sytuacji bilansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia
2019 roku i 31 grudnia 2018 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów
ze sprawozdania z sytuacji bilansowej zostały przeliczone po kursie
4,2585 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019r.) oraz 4,3 PLN/EUR (na dzień
31 grudnia 2018r.), które to ogłoszone zostały przez NBP na dzień
bilansowy. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,3018 PLN/EUR
(na dzień 31 grudnia 2019r.) oraz 4,2669 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia
2018r.), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w
ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe CDRL SA za 2019 r..pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe CDRL SA za 2019 r..pdf Sprawozdanie finansowe CDRL S.A. za rok 2019
Sprawozdanie Zarządu CDRL SA za 2019 rok.pdfSprawozdanie Zarządu CDRL SA za 2019 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu CDRL S.A. za rok 2019
Oświadczenie Zarządu CDRL S.A._2019.pdfOświadczenie Zarządu CDRL S.A._2019.pdf Oświadczenie Zarządu CDRL S.A._2019
CDRL BSF2019 MSSF SzB PL emitent FINAL-sig.pdfCDRL BSF2019 MSSF SzB PL emitent FINAL-sig.pdf Sprawozdanie z badania_CDRL S.A._2019
Oświadczenia RN - raport roczny-2019.pdfOświadczenia RN - raport roczny-2019.pdf Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej_CDRL S.A._2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Marek Dworczak Prezes Zarządu
2020-03-27 Tomasz Przybyła Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Kamila Wojciechowska Dyrektor Finansowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.