REKLAMA

CD PROJEKT SA: Zawarcie porozumienia

2019-12-20 19:13
publikacja
2019-12-20 19:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-20
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Zawarcie porozumienia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 („Spółka”), w nawiązaniu do informacji przekazanej Raportem bieżącym nr 15/2018 z dnia 1 października 2018 roku, informuje o zawarciu w dniu 20 grudnia 2019 r. porozumienia wzmacniającego i pieczętującego relacje Spółki z Panem Andrzejem Sapkowskim, autorem Sagi Wiedźmińskiej.
Ze względu na zawarte w umowie zobowiązania Stron do zachowania poufności a także ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki, szczegóły zawartego porozumienia nie zostaną ujawnione, przy czym przyjęte uzgodnienia zaspokajają i w pełni wyjaśniają potrzeby oraz oczekiwania obu stron przy poszanowaniu wcześniej zawartych umów oraz nakreślają ramy przyszłej współpracy pomiędzy stronami.
Podpisane porozumienie nadaje Spółce nowe prawa oraz potwierdza posiadane prawa do eksploatacji uniwersum Wiedźmina w obszarze gier wideo, komiksów, gier tradycyjnych oraz merchandisingu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 17/2019


Subject: Conclusion of agreement


Legal basis: Art. 17 of MAR – Inside information


In relation to information previously disclosed in Current Report
15/2018 of 1 October 2018, the Management Board of CD PROJEKT S.A. with
a registered office in Warsaw, Jagiellońska 74 (hereinafter referred to
as “the Company”) hereby announces that on 20 December 2019 it entered
into an agreement which solidifies and reinforces the Company’s
relationship with Mr. Andrzej Sapkowski – author of The Witcher saga.


Given the contractual non-disclosure provisions applicable to both
parties as well as the Company’s legitimate interest in protecting its
trade secrets, details of the agreement will not be disclosed.
Nevertheless, the agreement satisfies and fully clarifies the
requirements and expectations of both parties in light of previously
concluded agreements, and establishes a framework for future cooperation
between the parties.


The agreement confers new rights upon the Company and reaffirms its
existing title to “The Witcher” intellectual property in developing
video games, graphic novels, board games and merchandise.

Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki