266,5000 zł
-5,60% -15,8000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej daty premiery gry Cyberpunk 2077

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-09
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej daty premiery gry Cyberpunk 2077
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną dotyczącą ustalenia terminu premiery gry Cyberpunk 2077, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”).

W dniu 4 czerwca 2019 roku, Zarząd Spółki w oparciu o aktualny harmonogram prac oraz realizację kluczowych milestonów produkcyjnych podjął decyzję o ustaleniu daty ogólnoświatowej premiery gry na dzień 16 kwietnia 2020 roku. Gra ukaże się równocześnie na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

W ocenie Zarządu Spółki niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości informacji o ustalonej dacie premiery mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki, w tym wpłynęłoby negatywnie na szczegółowo zaplanowaną i konsekwentnie realizowaną kampanie marketingową, związaną z promocją i planowaną premierą najnowszej i największej dotychczas produkcji studia CD PROJEKT RED.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu ujawnienia powyżej wskazanej informacji poufnej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 14/2019


Subject: Disclosure of inside information concerning the release date of
Cyberpunk 2077


Legal basis: Art. 17 of the Market Abuse Regulation (MAR) – inside
information


The Management Board of CD PROJEKT S.A., headquartered in Warsaw
(hereinafter referred to as “the Company”) hereby publicly discloses
inside information concerning the release date of Cyberpunk 2077, which
had previously been subject to delayed disclosure under Art. 17 section
4 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of
the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation)
and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC (hereinafter referred to as “MAR”).


On 4 June 2019 the Company Board, basing on the existing workplan and
the state of implementation of key development milestones, undertook the
decision to set the global release date of the game for 16 April 2020.
The game will be released concurrently for the PC, PlayStation 4 and
Xbox One.


In the Board’s opinion immediate disclosure of information concerning
the abovementioned release date would have prejudiced the Company’s
legitimate interests, among others by hampering the carefully scheduled
and consistently implemented marketing campaign which accompanies the
anticipated release of CD PROJEKT RED’s newest and largest project to
date.


Pursuant to Art. 17 section 4 paragraph 3 of MAR, the Company filed a
notice of delayed disclosure of the abovementioned inside information
with the Financial Supervision Authority. In doing so, the Company
justified its view that the reasons to seek delayed disclosure of inside
information specified in Art. 17 section 4 items a) – c) of MAR apply in
the presented case.

Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-09 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.