CCC miało w 2018 r. 223,5 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej

Grupa CCC miała w 2018 roku 223,5 mln zł zysku netto z działalności kontynowanej wobec 362,2 mln zł zysku netto rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Prezes CCC Dariusz Miłek zaznacza, że 2018 roku był dla spółki bardzo trudny, głównie z powodu warunków pogodowych i zakazu handlu w niedziele.

(fot. Jaap Arriens / ZUMA Press)

Strata z działalności zaniechanej w 2018 roku wyniosła 166,8 mln zł.

Przychody ze sprzedaży w 2018 r. wyniosły 4725,8 mln zł, co stanowi wzrost o 20 proc. Na wzrost sprzedaży zasadniczy wpływ miał rozwój działalności i ekspansja na poszczególnych rynkach detalicznych, a także akwizycja spółki Karl Vögele w segmencie Europy Zachodniej.

Ogółem przychody ze sprzedaży detalicznej w 2018 r. stanowiły 77 proc. całości sprzedaży od klientów zewnętrznych, przy 2,3 proc. sprzedaży hurtowej oraz 20,7 proc. sprzedaży e-commerce.

Największym rynkiem sprzedaży wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w 2018 r. wyniósł 43,6 proc. w porównaniu z 51,5 proc. w 2017 roku.

Drugim w kolejności największym rynkiem są Węgry z udziałem w łącznych przychodach na poziomie 5,1 proc. Wśród znaczących rynków Europy Środkowo-Wschodniej znajduje się także rynek słowacki z udziałem w strukturze przychodów ze sprzedaży na poziomie 3,6 proc.

W segmencie Europy Zachodniej najszybciej rozwijającym się rynkiem był rynek austriacki. W 2018 roku w Austrii otwarto 4 sklepy (2,24 tys. m2 ) i osiągnięto przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych na poziomie 140,6 mln zł.

CCC uzyskała wynik na działalności operacyjnej w 2018 r. w wysokości 373,5 mln PLN (niższy o 20 proc. rdr).

Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży Grupy wzrósł o 10,2 proc. i wyniósł w 2018 r. 2369,9 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży w segmencie e-commerce wyniosła 41,1 proc., a w segmencie sprzedaży detalicznej 53,1 proc.

W liście do akcjonariuszy prezes CCC Dariusz Miłek napisał, że rok 2018 był z punktu widzenia osiągniętych wyników ekonomicznych bardzo trudny, w decydującej mierze za sprawą niesprzyjających warunków pogodowych, które negatywnie odbiły się na sprzedaży w dwóch kluczowych sezonach.

"Na poziom przychodów osiągniętych w Polsce, czyli naszym największym rynku, istotny wpływ miał także zakaz handlu w niedziele. Dużym wyzwaniem pozostawała wciąż także rentowność sklepów CCC w Europie Zachodniej, a zwłaszcza w Niemczech" - napisał prezes.

Na początku marca CCC podało, że według wstępnych danych grupa miała w czwartym kwartale 2018 roku 143,7 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 150,3 mln zł zysku przed rokiem.

Strata netto CCC z działalności zaniechanej sięgnęła w czwartym kwartale 95,2 mln zł, na co wpływ miała strata operacyjna CCC Germany oraz odpis z tytułu utraty wartości aktywów. W lutym spółka informowała, że utworzy rezerwy i odpisy związane ze zbyciem spółki CCC Germany, których łączny wpływ na wynik finansowy grupy w 2018 roku wyniesie ok. 68 mln zł.

Na wyniki grupy ujemny wpływ w wysokości 131 mln zł miały też koszty funkcjonowania spółek przejętych (KVAG, Rumunia, DeeZee). Przed rokiem spółka nie ponosiła tych kosztów.

EBITDA spółki (zgodnie ze standardem MSSF 16) wyniosła w czwartym kwartale 321,5 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej grupy CCC wyniósł 168,3 mln zł, a przed rokiem było to 194,4 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży sięgnął 817,7 mln zł wobec 661,1 mln zł w czwartym kwartale 2017 roku. Przychody w trzech ostatnich miesiącach 2018 roku wyniosły 1,6 mld zł.

Zadłużenie netto grupy na koniec roku wzrosło do 2,55 mld zł wobec 405,5 mln zł przed rokiem, ale 1,91 mld zł z tej kwoty to wpływ ujawnienia zobowiązania z tytułu wyceny umów leasingowych w rozumieniu MSSF 16.

W 2018 r. grupa kapitałowa zwiększyła powierzchnię handlową netto sklepów CCC i eobuwie o 102 tys. m2, z 475 tys. m2 do 577 tys. m2 na koniec roku. Zmiana powierzchni wynikała z powiększenia istniejącej powierzchni handlowej poprzez otwarcie sklepów o łącznej powierzchni 87 tys. m2 oraz modernizacji i powiększenia istniejącej powierzchni handlowej o 25,6 tys. m2.

W trakcie 2018 r. zlikwidowano 31 sklepów o łącznej powierzchni 10,6 tys. m2.

Dodatkowo powierzchnia handlowa grupy kapitałowej CCC powiększyła się o 83,3 tys. m2 w związku z akwizycją spółki Karl Vögele.

Łączna powierzchnia grupy kapitałowej CCC wyniosła na koniec 2018 r. 660,3 tys. m2. Powyższe dane dotyczą działalności kontynuowanej i nie obejmują CCC Germany.

Spółka informowała wcześniej, że koszty prowadzenia sklepów na metr kwadratowy, bez uwzględnienia Vogele, Shoe Express oraz działalności zaniechanej, wyniosły w czwartym kwartale 190 mln zł, wobec 210 mln zł przed rokiem. (PAP Biznes)

pr/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
CCC -0,60% 116,00
2019-11-18 17:01:55
WIG 0,17% 58 851,05
2019-11-18 17:15:01
WIG20 -0,18% 2 229,92
2019-11-18 17:15:00
WIG30 0,00% 2 531,47
2019-11-18 17:15:01
MWIG40 1,36% 3 797,96
2019-11-18 17:15:00
DAX -0,26% 13 207,01
2019-11-18 17:37:00
NASDAQ 0,06% 8 546,36
2019-11-18 20:07:00
SP500 0,04% 3 121,60
2019-11-18 20:07:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.