REKLAMA
BADANIE

CAVATINA HOLDING S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-16 17:17
publikacja
2023-01-16 17:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-16
Skrócona nazwa emitenta
CAVATINA HOLDING S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

1. Raporty roczne za 2022 rok:
– Jednostkowy raport roczny Emitenta – 31 marca 2023 roku (piątek).
– Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Emitenta – 31 marca 2023 roku (piątek).

2. Skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Emitenta:
– za I półrocze 2023 roku – 28 września 2023 roku (czwartek).

3. Skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej Emitenta:
– za I kwartał 2023 roku – 29 maja 2023 roku (poniedziałek).
– za III kwartał 2023 roku – 27 listopada 2023 roku (poniedziałek).

Informacje o ewentualnych zmianach wyżej wskazanych terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Stosownie do § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz.757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-16 Rafał Malarz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki