REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii L

2022-11-23 15:39
publikacja
2022-11-23 15:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-23
Skrócona nazwa emitenta
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii L
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 1073/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 25 listopada 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 9.420 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 listopada 2022 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ISIN PLCPTRT00014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna szczegółowa:
§17 ust. 1 pkt 2 i 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-23 Thomas Shepherd Prezes Zarządu Thomas Shepherd
2022-11-23 Radosław Krawczyk Członek Zarządu Radosław Krawczyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki