REKLAMA

Backlog Selvity na '16 to 63 mln zł, o 18 proc. więcej niż rok temu

2016-11-10 09:31
publikacja
2016-11-10 09:31

Portfel podpisanych kontraktów Selvity na 2016 r. wynosi obecnie 63 mln zł - podała spółka. Jest to o 18 proc. więcej niż w listopadzie ubiegłego roku wynosił backlog na 2015 r.

"Wartość zakontraktowanego portfela zamówień na rok 2016, wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu kontraktów handlowych oraz umów o dotacje (backlog), wynosi 62.975 tys. zł, w tym: usługi 31.467 tys. zł, innowacje 17.567 tys. zł, bioinformatyka 2.889 tys. zł, dotacje 11.052 tys. zł, i jest wyższy od backlogu opublikowanego w listopadzie ubiegłego roku na rok 2015 o 18 proc." - napisano w raporcie.

"Na uwagę zasługuje wzrost portfela zamówień w usługach wynoszący 28 proc. oraz wzrost portfela zamówień komercyjnych (bez grantów) wynoszący 33 proc. w porównaniu z backlogiem na 2015 r. opublikowanym w listopadzie 2015 r. Backlog dotacji nie zawiera kwoty 4.541 tys. zł, stanowiącej przychody z dotacji przewidziane do ujęcia w bilansie równolegle do aktywowanych kosztów prac rozwojowych" - dodano.

Selvita podała, że z tytułu sprzedaży programu SEL212A oraz wniesienia programu SEL212B do spółki Nodthera rozpoznała zysk w wysokości 6,1 mln zł, który został ujęty w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. W zamian za wniesione aktywa Selvita objęła 48,84 proc. akcji spółki Nodthera.

Wyniki Selvity w III kwartale 2016 r. (w mln zł)

               III kw. 2016 III kw. 2015  zmiana rdr I-III kw. 2016 I-III kw. 2015  zmiana rdr
przychody              20,4     14,1      44%      48,9      38,8      26%
EBITDA                3,9      2,5      60%       1,3       7,1     -81%
EBIT                 3,0      1,4     106%      -1,3       4,4       -
wynik netto*             2,6      1,6      64%      -0,9       4,9       -
Bez programu motywacyjnego:
EBITDA skorygowany**         4,8      2,8      71%       6,3       7,5     -16%
EBIT skorygowany**          3,9      1,8     113%       3,7       4,8     -24%
wynik netto skorygowany**       3,5      2,0      79%       4,1       5,3     -23%
                             (pkt. proc.)                 (pkt. proc.)
marża EBITDA            19,3%     17,4%      1,9      2,7%      18,3%     -15,6
marża operacyjna          14,6%     10,3%      0,7      -2,6%      11,5%      0,7
marża netto             12,8%     11,2%      1,6      -1,8%      12,7%     -14,4
Bez programu motywacyjnego:
marża EBITDA            23,8%     20,1%      3,7      12,9%      19,3%     -6,4
marża operacyjna          19,1%     12,9%      0,7      7,5%      12,4%      0,7
marża netto             17,3%     13,9%      3,3      8,4%      13,6%     -5,3
</TAB>
* Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.

** Wyniki oczyszczone o koszty programu motywacyjnego, które w III kwartale 2016 r. wyniosły 909 tys. zł, a w dziewięciu miesiącach 2016 r. 4,951 mln zł.

Selvita wypracowała w 2015 r. 55,7 mln zł przychodów i 6,2 mln zł zysku netto. Po skorygowaniu wyniku o wpływ zdarzeń jednorazowych (koszty programu motywacyjnego oraz zmiana aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego) wyniósł on 7,7 mln zł.

Przychody i wynik operacyjny w poszczególnych segmentach działalności Selvity w I-III kwartale 2016 r. (w mln zł):

             I-III kw. 2016 I-III kw. 2015   rdr
Segment innowacyjny
przychody              22,5      20,7  8,5%
- w tym do klientów zew.      15,0      11,1  35,6%
- w tym dotacje           7,5       9,6 -22,7%
wynik operacyjny           3,5       2,7  29,9%

Segment usług przychody 26,2 17,9 46,1% - w tym do klientów zew. 23,3 14,8 56,9% - w tym dotacje 0,8 1,4 -42,0% wynik operacyjny 0,6 1,8 -68,2%

Segment bioinformatyki przychody 2,4 1,7 42,3% - w tym do klientów zew. 2,1 1,7 23,8% - w tym dotacje - - - wynik operacyjny -0,4 0,1 -

(PAP)

mj/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki