REKLAMA

BYTOM: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 października 2018 roku

2018-10-31 15:44
publikacja
2018-10-31 15:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-31
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 października 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: ″Spółka″) informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bytom S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2018 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali następujący Akcjonariusze:
(1) FRM 4E Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
Liczba akcji: 8.032.000; liczba głosów: 8.032.000; udział w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 17,50%; udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 10,86%;
(2) Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (*)
Liczba akcji: 12.608.000; liczba głosów: 12.608.000; udział w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 27,47% udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 17,04%
(3) NN Investment Partners TFI (**)
Liczba akcji: 5.322.005; liczba głosów: 5.322.005; udział w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 11,60%; udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 7,19%
(4) Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne (***)
Liczba akcji: 7.175.000; liczba głosów: 7.175.000; udział w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 15,64%; udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 9,70%
(5) Santander TFI (****)
Liczba akcji: 6.720.000; liczba głosów: 6.720.000; udział w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 14,64%; udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 9,08%
W dniu odbycia NWZA Spółki ogólna liczba głosów uprawnionych do udziału w NWZA była równa ogólnej liczbie akcji i wynosiła 73.973.440, z czego na NWZA reprezentowanych było 45.889.725 głosów, stanowiących 62,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

(*) Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. łącznie 2 fundusze: Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Forum XIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
(**) NN Investment Partners TFI łącznie 6 funduszy: NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfunduszu Akcji, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Zrównoważony, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek, Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(***) Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. łącznie 2 fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny
(****) Santander TFI łącznie 5 funduszy: Santander Prestiz SFIO Subfundusz Santander Przestiz Akcji Polskich, Santander FIO Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu, Santander Prestiz SFIO Subfundusz Santander Prestiz Alfa, Santander FIO Subfundusz Santander Akcji Malych i Srednich Spolek, Santander FIO Subfundusz Santander Zrownowazony
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-31 Michał Wójcik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki