REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Niewykupienie weksla własnego in blanco wystawionego przez Car-Master 2 spółkę z o.o. sp. k. przez wystawcę ani przez poręczyciela wekslowego.

2022-09-19 10:08
publikacja
2022-09-19 10:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-19
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Niewykupienie weksla własnego in blanco wystawionego przez Car-Master 2 spółkę z o.o. sp. k. przez wystawcę ani przez poręczyciela wekslowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 7 września 2022 roku, w którym Emitent informował o wypełnieniu przez spółkę zależną Emitenta, British Automotive Polska S.A. [BAP], weksla własnego in blanco wystawionego przez Car-Master 2 spółka z o.o. sp. k. [Car-Master], poręczonego przez osoby fizyczne, Zbigniewa Nowak, Janinę Nowak oraz Tomasza Nowak, oraz o wezwaniu wystawcy w/w weksla oraz poręczyciela wekslowego do wykupu weksla w dniu 16 września 2022 roku niniejszym informuje, że Car-Master ani poręczyciele wekslowi nie wykupili w/w weksla w zakreślonym przez BAP terminie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-19 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki