REKLAMA

BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy

2021-01-29 14:03
publikacja
2021-01-29 14:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-29
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 stycznia 2021r. został podpisany pomiędzy Emitentem a Bankiem Santander Bank Polska S.A. Aneks („Aneks”) do umowy o MultiLinię nr KO1088/17 z dnia 18.06.2018r. o kredyt obrotowy, celowy i gwarancje z limitem 9,9 mln zł. Aneks został zawarty do 31.01.2022 r.

Podpisany Aneks wskazuje, że w ramach limitu dostępny jest następujący kredyt i gwarancje, przy czym łączna wykorzystana kwota nie może przekroczyć ustalonego limitu:
• Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2,5 mln zł
• Kredyt obrotowy celowy na finansowanie kontraktów do kwoty 7,4 mln zł w tym:
gwarancje bankowe, bądź wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu do kwoty 6 mln zł.
Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M + marża banku.

Emitent wskazuje, że stroną Aneksu jest spółka Edventure Reserch Lab Sp. z o.o., która korzysta z przyznanego Emitentowi w związku z umową o MultiLinię nr KO1088/17 z dnia 18.06.2018r. kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2,5 mln zł z możliwością korzystania z tego kredytu do wysokości 500 tys. zł.

Emitent podaje niniejsze informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w ocenie Emitenta mają istotne znaczenie dla jego działalności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-29 Magda Pleskacz Wiceprezes Zarządu Magda Pleskacz
2021-01-29 Robert Fręczowicz Członek Zarządu Robert Fręchowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki