REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Postanowienie w związku z postępowaniem antymonopolowym

2021-05-31 16:51
publikacja
2021-05-31 16:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Postanowienie w związku z postępowaniem antymonopolowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów 63/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., 92/2018 z dnia 28 listopada 2018 r., 20/2019 z dnia 7 maja 2019 r., 39/2019 z dnia 1 października 2019 r. oraz 7/2020 z dnia 3 marca 2020 r., 21/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., 51/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "Prezes Urzędu", na mocy którego nowy przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego przewidziano na dzień 29 października 2021 r. Prezes Urzędu wskazał, że z uwagi na złożony charakter postępowania i konieczność dalszej analizy sprawy zakończenie postępowania na obecnym etapie nie jest możliwe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Decision related to antimonopoly proceedings


With reference to current No. 63/2018 of 28 June 2018, No. 92/2018 of 28
November 2018, No. 20/2019 of 7 May 2019, No. 39/2019 of 1 October 2019
and No. 7/2020 of 3 March 2020, No. 21/2020 of 30 July 2020, No. 51/2020
of 28 December 2020 Management Board of Benefit Systems S.A. with its
registered seat in Warsaw informs, that they received decision of the
President of Office of Competition and Consumer Protection hereinafter,
the ‘President of UOKiK' under which the new expected date of completion
of the antimonopoly proceeding is 29 October 2021. The President of
UOKiK indicated that due to the complex nature of the proceedings and
the need for further analysis, it was not possible to end the
proceedings at the current stage.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2021-05-31 Adam Radzki Członek Zarządu Adam Radzki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki