13,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_EC_Bedzin_09_2019_spr_fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody 166 764 142 107 38 130 33 410
II. Zysk na działalności operacyjnej -8 395 13 552 -1 919 3 186
III. Zysk przed opodatkowaniem -21 493 753 -4 914 177
IV. Zysk netto -18 292 823 -4 182 193
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 59 695 10 355 13 649 2 434
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 475 -1 557 795 -366
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -69 258 -24 428 -15 835 -5 743
VIII. Przepływy pieniężne netto, ogółem -6 088 -15 630 -1 392 -3 675
IX. Aktywa trwałe, ogółem 400 034 451 314 91 466 104 957
X. Aktywa obrotowe, ogółem 174 888 211 273 39 987 49 133
XI. Zobowiazania długoterminowe 218 889 230 901 50 048 53 698
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 202 107 259 444 46 211 60 336
XIII. Kapitał własny 153 926 172 242 35 194 40 056
XIV. Kapitał zakładowy 37 728 37 728 8 626 8 774


Pozycje bilansowe w wybranych danych finansowych zostały
pokazane w wartościach na koniec bieżącego kwartału (kolumna 3 kwartały
narastająco 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-09-30) oraz w wartościach
na koniec poprzedniego roku obrotowego (kolumna 3 kwartały narastająco
2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-09-30) oraz przeliczone wg średniego
kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
Pozostałe dane w wybranych danych finansowych zostały pokazane w
wartościach na koniec bieżącego kwartału (kolumna 3 kwartały narastająco
2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-09-30) oraz w wartościach na koniec
III kwartału poprzedniego roku obrotowego (kolumna 3 kwartały
narastająco 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-09-30) oraz przeliczone wg
kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez
NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 9 miesięcy danego roku.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK EC Będzin 09 2019 spr fin.pdfGK EC Będzin 09 2019 spr fin.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarzadu
2019-11-29 Bartosz Dryjski Członek Zarzadu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.