REKLAMA

BALTONA S.A.: Zawarcie z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” listu intencyjnego w celu zapewnienia możliwości rozwoju działalności Emitenta

2020-06-30 17:44
publikacja
2020-06-30 17:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
BALTONA S.A.
Temat
Zawarcie z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” listu intencyjnego w celu zapewnienia możliwości rozwoju działalności Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [dalej: Emitent lub Spółka] informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku zawarł z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” [PPL] tj. jedynym akcjonariuszem Spółki list intencyjny [List intencyjny] o niewiążącym charakterze na podstawie, którego PPL w szczególności wyraził intencję aby dokapitalizować Baltonę i ustabilizować jej sytuację finansową z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa oraz po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych jak również mając na uwadze aktualny status Spółki jako podmiotu, którego akcje, zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym z dniem 15 lipca 2020 roku.

Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego PPL zamierza udzielić pożyczki Spółce na bieżące potrzeby finansowe/płynnościowe w wysokości do 50 mln zł, a następnie dokapitalizować Spółkę przez podniesienie kapitału zakładowego, przy czym zakłada się, iż kapitał zakładowy w podnoszonym zakresie będzie co najmniej w części pokrywany w trybie konwersji zadłużenia Spółki względem PPL – w tym w szczególności z tytułu wierzytelności związanych z obligacjami serii A oraz B wyemitowanymi przez Emitenta i objętymi przez PPL.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Piotr Kazimierski Prezesa Zarządu Piotr Kazimierski
2020-06-30 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki