REKLAMA
ZAGŁOSUJ

B3SYSTEM: Treść uchwał podjętych na NWZ zwołane na dzień 25 lipca 2016 roku, obradujące po przerwie w dniu 25 sierpnia 2016 roku.

2016-08-26 15:23
publikacja
2016-08-26 15:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-26
Skrócona nazwa emitenta
B3SYSTEM
Temat
Treść uchwał podjętych na NWZ zwołane na dzień 25 lipca 2016 roku, obradujące po przerwie w dniu 25 sierpnia 2016 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd B3System S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 lipca 2016 roku i obradujące po przerwie w dniu 25 sierpnia 2016 roku.

Uchwała Nr 1
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
1)Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3)Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4)Przyjęcie porządku obrad;
5)Wybór Członków Rady Nadzorczej;
6)Wolne wnioski;
7)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 4,04% kapitału zakładowego Spółki, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, objętej punktem 5) porządku obrad.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-08-26 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki