REKLAMA

B3SYSTEM: Postępowanie administracyjne

2016-12-14 10:46
publikacja
2016-12-14 10:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-14
Skrócona nazwa emitenta
B3SYSTEM
Temat
Postępowanie administracyjne
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd B3System S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2016 roku otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 grudnia 2016 roku o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary administracyjnej, na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2019 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie), w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 Ustawy o ofercie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych związanych z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok oraz raportu rocznego za 2015 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-14 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki