REKLAMA

Alimenty, stypendia i inne świadczenia zwolnione z podatku dochodowego

Łukasz Piechowiak2012-04-22 06:00główny ekonomista Bankier.pl
publikacja
2012-04-22 06:00

Początek roku to czas rozliczeń podatku dochodowego za rok 2011 – ostateczny termin złożenia deklaracji PIT mija 30 kwietnia. Jednak nie każdy dochód podlega opodatkowaniu, dlatego warto poznać świadczenia wolne od podatku, czyli od daniny na rzecz fiskusa.

W 2012 roku szacunkowe wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosą 40 mld zł. Dla wielu liberalnych ekonomistów podatek dochodowy to fiskalne nieporozumienie, zniechęcające człowieka do legalnej pracy. Na szczęście są zwolnienia z podatku.

Wykaz zwolnień z podatku dochodowego jest zawarty w art. 21 ustawy o podatku od osób fizycznych. Wybraliśmy najpopularniejsze dochody zwolnione z podatku, resztę można sprawdzić tutaj.

Tytuł

Rodzaj świadczenia

Limit

Alimenty dla dzieci

Alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

brak

Stypendia uczniowskie i studenckie

Stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

maksymalnie 3800 zł

Świadczenia dla emerytów z zakładu pracy

Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych.

maksymalnie 2280 zł

 

Diety dla społeczników

Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

maksymalnie 2280 zł

 

Gry liczbowe i loterie

Wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

maksymalnie 2280 zł

 

Dopłaty do wypoczynku dzieci

Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży niefinansowane z funduszu socjalnego lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

maksymalnie 760 zł

Konkursy i nagrody

Wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową (nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą).

maksymalnie 760 zł

Alimenty dla małżonka

Alimenty na rzecz innych osób otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej.

maksymalnie 700 zł miesięcznie

Działalność socjalna w ramach ZFŚS

Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych.

łączna kwota w roku podatkowym nie może przekroczyć 380 zł na jednego pracownika

Promocja i reklama

Wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

 jednorazowa wartość świadczenia nie może przekroczyć 200 zł

 

Praktycznie wszystkie zwolnienia z podatku dochodowego ograniczone są do pewnego limitu. Część ekspertów wychodzi z założenia, że są one za niskie, wręcz niedostosowane do obecnych realiów gospodarczych. Ponadto zwolnienia rzadko uwzględniają inflację.

Świetnym przykładem jest kwota wolna od podatku dochodowego, która od 2009 roku nie uległa zmianie i wciąż wynosi 3091 zł. W 2008 roku wynosiła ona 3089 zł – innymi słowy ostatnia podwyżka kwoty wolnej od podatku wyniosła całe dwa złote, podczas gdy inflacja od tego czasu wzrosła o 11 procent.

Dla porównania: w Niemczech kwota wolna od podatku wynosi ponad 8 tys. euro, czyli ponad 33,6 tys. zł. Gdyby taka kwota obowiązywała w Polsce, to podatku nie zapłaciłby żaden obywatel, który średnio miesięcznie zarabiał mniej niż 2,8 tys. zł brutto. Na Malcie kwota wolna od podatku dochodowego to ponad 8,5 tys. euro, a w bankrutującej Grecji – 12 tys. euro.

Łukasz Piechowiak
Bankier.pl
l.piechowiak@bankier.pl

 
Źródło:
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2011

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki