REKLAMA

Akcjonariusze mniejszościowi walczą o Yawal

2014-12-19 10:58
publikacja
2014-12-19 10:58

Komisja Nadzoru Finansowego dopuściła Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Yawal S.A. formy dokumentu. Zgoda KNF to warunek konieczny do wycofania akcji z obrotu na GPW w Warszawie.

Akcjonariusze mniejszościowi walczą o Yawal
Akcjonariusze mniejszościowi walczą o Yawal
/ SII

Już cztery dni po podjęciu uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Yawal S.A. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Komisji Nadzoru Finansowego pismo sygnalizujące nieprawidłowości uniemożliwiające wydanie zgody na przywrócenie akcjom Yawal S.A. formy dokumentu, a w konsekwencji ich wycofanie z obrotu na rynku regulowanym. Następnie SII skierowało wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed KNF powołując się przy tym na art. 31 § 1 k.p.a. zgodnie z którym organizacja społeczna może zostać dopuszczona do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2014 r. KNF dopuściła SII do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji Yawal S.A. (przywrócenie akcjom formy dokumentu). Kwestia wycofania z obrotu akcji Yawal S.A. budzi spore zastrzeżenia SII. Dzięki pozytywnej decyzji KNF wszystkie one będą mogły zostać podniesione i rozważone w postępowaniu przed Nadzorcą. W toku postępowania SII zamierza wykazać, iż emitent nie spełnia wymogów umożliwiających wydanie przez KNF decyzji zezwalającej na przywrócenie akcjom formy dokumentu.

Wycofanie akcji Yawal S.A. budzi też sprzeciw akcjonariuszy mniejszościowych, którzy zaskarżyli do sądu uchwałę w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji. W ocenie Stowarzyszenia istnieją poważne argumenty wskazujące na wadliwość przedmiotowej uchwały. Niemniej jednak ostateczna ocena sytuacji należy do sądu i KNF.

KNF zawiesza postępowanie

W swoich wystąpieniach do KNF SII wnioskowało również o zawieszenie postępowania administracyjnego z uwagi na wytoczone powództwa przeciwko uchwale walnego zgromadzenia Yawal S.A. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji. KNF przychyliła się również do tego wniosku Stowarzyszenia i w kolejnym postanowieniu z dnia 5 grudnia 2014 r. zawiesiła postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez sąd kwestii wadliwości zaskarżonej uchwały.

Decyzja KNF w sprawie dopuszczenia SII do udziału w postępowaniu niewątpliwie pozwoli Stowarzyszeniu w sposób szerszy niż dotychczas walczyć o prawa akcjonariuszy mniejszościowych. Liczymy, że dzięki udziałowi SII sprawa zostanie wszechstronnie rozpatrzona z uwzględnieniem zasługujących na ochronę słusznych interesów akcjonariuszy mniejszościowych.

SII/at

Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~sdd
nareszcie jakiś konstruktywny krok

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki